• Romaniasiain neuvottelukunta

    Romaniasiain neuvottelukunta kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnänvastaista työtä ja yhdenvertaisuutta.

FI SV EN

The Advisory Board

  • monitors the development of the social participation and living conditions of the Roma in order to promote equality

  • by taking initiative and making proposals, improves the social and economic postion and promote the culture and employment of the Roma population

  • works to eliminate discrimination

  • promotes the Romani language and culture

  • takes part in Nordic and other international cooperation in order to improve the position of the Roma

  • provides statements on the position of the Roma for other authorities and organisations, and provide expert statements for example concerning how Finland follows the relevant international agreements

Brochure on National Advisory Board on Romani Affairs

Romanit on huomioitava paremmin valtioneuvoston rasisminvastaisessa työssä

13.9.2023 12.09
Hallitus antoi yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonantonsa, jossa se vakuutti hallituksen kaikkien puolueiden sitoutuvan rasisminvastaiseen työhön. Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) oli kuultavana tiedonannon valmistelussa. Romanien näkökulmaa ei silti huomioida riittävästi tiedonannossa. Tiedonanto puuttuu muun muassa työllisyyden rakenteelliseen syrjintään, rasismia koskevan tietopohjan kartuttamiseen sekä virkahenkilöiden kouluttamiseen. Romanien osallistuminen tiedonannon toimeenpanoon on välttämätöntä, jotta tosiasiallinen yhdenvertaisuus näkyisi toiminnan tasolla.

Romaniasiain neuvottelukunta seuraa syrjinnän ja etnisen profiloinnin kiellon noudattamista

2.6.2023 14.12
Poliisihallitus antoi ratkaisun Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoon perustuvasta laillisuusselvityksestä 2.6.2023, joka esittää jatkosuosituksia syrjinnän estämiseksi poliisitoiminnassa. Poliisihallituksen laillisuusvalvonta esittelee laillisuusselvityksen Romaniasiain neuvottelukunnalle, joka huomioi, miten poliisi toteuttaa osaltaan romanipoliittisen ohjelman linjausta yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä.

Suomi edistää romanien yhdenvertaisuutta, osallistumista ja osallisuutta

14.3.2023 14.34
Ministry of Social Affairs and Health
Anneli Weiste
Romaneihin kohdistuu Suomessa tutkitusti syrjintää ja etnistä profilointia. Vähemmistöjen oikeudet turvataan perustuslaissa, mutta tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen on vielä matkaa. Suomen kolmannen romanipoliittisen ohjelman visio on, että vuoteen 2030 mennessä romaniväestö on yhdenvertaisesti osallinen ja tasa-arvoinen.

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 1.-2.11.2023 Vantaalla

31.10.2023 13.20
Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät järjestetään tänä vuonna Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa ja Sokos Hotel Vantaan kokouskeskuksessa. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaavat Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta yhteistyössä Vantaan kaupungin ja paikallisromanityöryhmän sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen Romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ilmoittautuminen: Ukrainan romanit sodan jaloissa -tiedotustilaisuus verkossa 23.11.2022

15.11.2022 11.32
Ukrainan suuri romanivähemmistö on erityisen haavoittuvassa asemassa Venäjän hyökkäyssodassa, sillä heidän tilanteensa oli vaikea jo ennen sodan alkamista. Ukrainan romanit sodan jaloissa -tilaisuudessa Diakonissalaitoksen ukrainalaisen kumppanijärjestön Roma Women Fund Chiriclin edustajat kertovat romanien tilanteesta sotaa käyvässä maassa. Tilaisuus järjestetään Zoom-yhteydellä keskiviikkona 23.11. klo 10-12.

Romaniasiain neuvottelupäivien 12.-13.9.2022 yhteenveto

20.10.2022 15.50
Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 12.-13.9.2022 Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät pidettiin 12.-13.9.2022 Helsingissä. Tapahtuma pidettiin ensimmäistä kertaa hybridimuodossa. Tapahtuman järjestelyistä vastasi sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa. Etäosallistuminen oli mahdollista Helsinki-kanavalla julkaistun suoran lähetyksen ja tallenteen sekä viestiseinän avulla.  Neuvottelupäivillä esittäytyi valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) uusi pääsihteeri Anneli Weiste, joka on toiminut pitkään valtionhallinnossa romanien yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä. RONK kiittää osallistujia aktiivisuudesta.