Euroopan neuvoston tutkimus linjaa suosituksia romanien syrjinnän lopettamiseksi yleisradiotoiminnassa

Julkaisuajankohta 25.6.2024 11.26
Tiedote

Euroopan neuvoston tutkimus linjaa suosituksia romanien ja matkailijayhteisöjen syrjinnän lopettamiseksi yleisradiotoiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin miten ja millaisena romanit esitetään ja kuvataan televisiolähetyksissä neljässä EU maassa, Bulgariassa, Kreikassa, Italiassa ja Romaniassa. Esitystapa edesauttaa usein romaneihin kohdistuvan eriarvoisuuden, ennakkoluulojen ja syrjinnän jatkumista.

Euroopan neuvoston tutkimus linjaa suosituksia romanien ja matkailijayhteisöjen syrjinnän lopettamiseksi yleisradiotoiminnassa

Tutkimuksessa selvitettiin miten ja millaisena romanit esitetään ja kuvataan televisiolähetyksissä neljässä EU maassa, Bulgariassa, Kreikassa, Italiassa ja Romaniassa. Esitystapa edesauttaa usein romaneihin kohdistuvan eriarvoisuuden, ennakkoluulojen ja syrjinnän jatkumista.

Tutkimus on Euroopan neuvoston toteuttama ja osa sen ja Euroopan unionin yhteisohjelmaa (EQUIROM) 'Yhdenvertaisuus ja romanien syrjimättömyys'.

Tutkimuksessa analysoitiin romaneihin liittyvää tai heistä kertovia ohjelmia eri maiden toimiluvanvaraisilta/rekisteröidyiltä lähetystoiminnan harjoittajilta tammikuusta 2022 huhtikuuhun 2023.

Tutkimuksessa esitetään seuraavia suosituksia kielteisten stereotypioiden ja kuvan antamisen lopettamiseksi:

  • sääntelyelinten valmiuksia tulee vahvistaa vihapuheen torjumiseksi

  • media-ammattilaisten tietoisuutta romaneista tulee lisätä

  • kielteisiä ilmaisuja ja yleistyksiä tulee välttää

  • romanitoimijoiden määrä mediatöissä tulisi lisätä

  • myönteisiä kuvauksia/tarinoita romanien yhteiskunnallisesta panoksesta tulisi lisätä

  • romanien oma ääni tulisi kuulua enemmän uutisissa ja mediassa

  • epäasiallista kieltä tulee välttää

  • romaneja ei tule esittää mediassa homogeenisena ryhmänä