Euroopan neuvoston romaniasioita käsittelevä asiantuntijakomitea kokoontui Strasbourgissa

Julkaisuajankohta 20.5.2024 17.22
Tiedote
ADI-ROM kokouksen osallistujat ryhmäkuvassa 14.5.2024. Kuva: Euroopan neuvosto

15.-16. toukokuuta pidettiin Euroopan neuvoston romaniasioita (Roma and Travellers) käsittelevän asiantuntijakomitean (ADI-ROM) 9. kokous Strasbourgissa. Komitean jäsenet ovat Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden nimeämiä virallisia edustajia. Suurin osa jäsenistä on ministeriöissä työskenteleviä virkahenkilöitä, joiden työtehtäviin kuuluvat maidensa romaniasiat ja -politiikka valtionhallinnossa. Lisäksi komitean kokouksiin osallistuu tarkkailijan ominaisuudessa joukko muita henkilöitä useista kansainvälisistä organisaatioista.

Päivien ohjelma oli tiivis ja puheenvuoroja pitivät muun muassa Euroopan neuvoston muiden toimielinten edustajat sekä Euroopan komission edustaja. 

Seuraavaksi muutamia nostoja ohjelmasta. Jokainen maansa edustaja piti kokouksessa lyhyen esityksen lainsäädännön ja poliittisten toimien kehityksestä valtioissaan romanivastaisuuden ja syrjinnän torjumiseksi sekä todellisen ja tehokkaan tasa-arvon tukemiseksi viimeisen puolen vuoden ajalta.

Suomen osalta kerroimme siitä, että valtionneuvoston toimenpideohjelma rasisminvastaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä on juuri nyt lausuntokierroksella ja romanit ovat mukana lausumassa kyseiseen ohjelmaluonnokseen.  Lisäksi kerroimme Suomen Romanipoliittisen ohjelman vuosille 2023-2030 (Rompo3) toimenpideohjelman valmistumisesta vuosille 2023-2026. Rompo3 ohjelmassa on toimenpiteitä aiheeseen liittyen koko ohjelmakaudelle.

Kuulimme esittelyn Euroopan neuvoston romanien (Roma and Travellers) seuraavan osallistamisstrategian, vuosille 2026-2030, kehittämisestä. Perustimme ad hoc-työryhmän kehittämään tätä strategiaa. Suomi tulee olemaan edellä mainitun työryhmän jäsen.

Toisena kokouspäivänä oli muun ohjelman lisäksi myös ADI-ROM puheenjohtajien vaalit. Ehdokkaita oli vain yksi kumpaankin tehtävään. Aikaisempi puheenjohtaja, ranskalainen Manuel Damougeot, valittiin uudelleen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin romanialainen Iulian Paruschiv, joka on myös ADI-ROMin uusi jäsen.

Seuraava ADI-ROM-kokous järjestetään hybridikokouksena lokakuussa.