Kevätkauden kuulumisia

Julkaisuajankohta 24.6.2024 13.53
Tiedote
Kuvia keväästä 2024. Kuvat: Janette Grönfors, CoE, SRY

Kevään 2024 aikana Romanipoliittista ohjelmaa toimenpanosuunnitelmineen esiteltiin ja jalkautettiin ahkerasti kaikkialla Suomessa eri yhteyksissä ja eri tahoille. Romaniverkoston jäsenet osallistuivat useiden lausuntojen tekemiseen sekä erilaisiin yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Kotimaisten töiden ohella oli paljon kansainvälisiä asioita, joissa olimme mukana tämänkin kevään aikana.

Toimintakertomus keväästä 2024

Kevään 2024 aikana Romanipoliittista ohjelmaa toimenpanosuunnitelmineen esiteltiin ja jalkautettiin ahkerasti kaikkialla Suomessa eri yhteyksissä ja eri tahoille. Romaniverkoston jäsenet osallistuivat useiden lausuntojen tekemiseen sekä erilaisiin yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Kotimaisten töiden ohella oli paljon kansainvälisiä asioita, joissa olimme mukana tämänkin kevään aikana. Seuraavaksi joitakin valikoituja nostoja menneestä kevätkaudesta.

 

Nostoja keväästä 2024

 • Tammikuussa vastattiin Euroopan neuvoston (ADI-ROM/ Capacity-building programme and tools History teaching) kyselyyn, joka liittyi romanien historian opetukseen koulussa.

 • Vuoden 2024 -2025 toimintasuunnitelman rungoksi otettiin Rompo3 toimenpide-ehdotuksia, joita viedään eteenpäin tämän ja ensi vuoden aikana.

 • Ulkoministeriö järjesti tammikuun lopussa Euroopan neuvoston (EN) koordinaatiopäivän, jossa esiteltiin myös romanipolitiikan vastuuministeriön sosiaali- ja terveysministeriön romanityötä, jota tehdään yhdessä heidän kanssaan muun muassa jäsenvaltioiden romaniasiantuntijakomiteassa (ADI-ROM).

 • Tammikuussa kommentoimme neuvottelukuntien ja verkoston kanssa Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2024-2027 luonnosta.

 • Helmikuussa olimme haastateltavana Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toimeksiantoon, joka koski kartoitusta Suomen perus- ja ihmisoikeusrakenteista ja -mekanismeista. Kiinnostuksen kohteena kartoituksessa olivat erityisesti perus- ja ihmisoikeustoimijoiden välinen vuorovaikutus, yhteistyörakenteet ja synergiat.

 • Helmikuussa olimme kuulolla myös ulkoministeriön järjestämässä kansalaisjärjestöjen kuulemistilaisuudessa.
 •  
 • Maaliskuussa Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Suomen romaniyhdistyksen toiminnanjohtaja osallistuivat pääministerin pyöreän pöydän keskusteluun, jonka aihe oli ’Kohti yhdenvertaista ja turvallista arkea monimuotoistuvassa Suomessa vuonna 2035. Erityisfokuksena tulevaisuusorientoituneessa keskustelussa työelämä ja läpileikkaavina teemoina: nuoret, sukupuolten erot ja alueelliset erot’.

 • Osallistuimme kevään aikana Valtioneuvoston kanslian Yhdenvertaisuustiedonanto-hankkeen kokouksiin sekä kommentoimme yhdessä verkoston kanssa kyseisen hankkeen toimeenpanosuunnitelman luonnosta.

 • Kommentoimme Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman luonnosta.

 • Huhtikuun alussa Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi suosituksen Euroopan neuvoston 46 jäsenmaalle romaninaisten ja -tyttöjen (ml. traveller naiset ja tytöt) tasa-arvon varmistamiseksi ja heidän kohtaamiinsa erityisiin haavoittuvuuksiin puuttumiseksi.

 • Romanikielen lautakunnan aloitteesta suunniteltu ja valmisteltu yhteistapaaminen Opetus- ja kulttuuriministerin kanssa, aiheena romanikielen etäopetus, ei toteutunut kevään aikana, vaan se siirtyy syksyyn ministeriön kiireiden vuoksi.

 • Pohjoismainen yhteistyö on aloitettu Teams kokouksilla Norjan ja Ruotsin romaniasioita valtionhallinnossa hoitavien virkahenkilöiden kanssa.

 • Toukokuulle kaavailtu sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson tapaaminen siirtyy niin ikään syksyyn ministerin kiireisen aikataulun vuoksi.

 • Kesäkuussa Kuntaliitto järjesti tilaisuuden Romaniverkostolle, osana Rompo3 toimeenpanoa, jossa kerrottiin konkreettisia asioita siitä mitä yhdenvertaisuussuunnitelmaan kannattaa kirjoittaa romanien syrjimättömyydestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.