Ministerikomitean uusi suositus romaninaisten ja -tyttöjen tasa-arvosta on hyväksytty

Julkaisuajankohta 7.4.2024 18.34
Tiedote

Kansainvälisen romanipäivän alla ministerikomitea on antanut suosituksen Euroopan neuvoston 46 jäsenmaalle romaninaisten ja -tyttöjen (ml. traveller naiset ja tytöt) tasa-arvon varmistamiseksi ja heidän kohtaamiinsa erityisiin haavoittuvuuksiin puuttumiseksi.

Kansainvälinen romanipäivä on tilaisuus juhlia romaneja heidän monimuotoisuutensa vuoksi sekä arvostaa ja tunnustaa heidän arvonsa ja panoksensa yhteiskunnassa. Tunnistamme myös, että romaninaiset ja -tytöt kärsivät romanivastaisuudesta, seksismistä ja niistä johtuvasta moniperustaisesta syrjinnästä, mikä lisää heidän kärsimäänsä eriarvoisuutta. Monet romaninaiset ja -tytöt elävät edelleen kurjissa oloissa, ja todellisen tasa-arvon varmistamiseksi tarvitaan päättäväisiä toimia.

Nämä näkökohdat olivat liikkeellepaneva voima kehitettäessä ja hyväksyttäessä suositukset romaninaisten ja -tyttöjen todellisen tasa-arvon toteutumiseksi ja rakenteellisten esteiden poistamiseksi. Ministerikomitean suosituksessa annetaan ohjeita tehokkaista toimista sellaisissa asioissa kuin väestörekisteri, suojelu äärimmäiseltä köyhyydeltä, romanilasten erottaminen perheistään (sen välttäminen) ja sijaishuoltoon sijoittaminen,  asuminen, koulutus, terveydenhuolto, työllisyys sekä suojelu väkivallalta ja ihmiskaupalta.

Suosituksessa kehotetaan jäsenmaita vahvistamaan valmiuksia ja voimaannuttamaan romaninaisia ja -tyttöjä. Jäsenvaltioiden olisi myös parannettava heidän osallistumistaan poliittiseen ja julkiseen elämään, kartutettava tietopohjaa ja kehitettävä oikeudellisia kehyksiä, strategioita ja toimintasuunnitelmia näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi.

Näillä suosituksilla pyritään viime kädessä varmistamaan, että kaikki romaninaiset ja -tytöt voivat nauttia ihmisoikeuksistaan. Kun tänään juhlimme romanien kanssa kaikkialla maailmassa kansainvälistä romanipäivää, odotamme päivää, jolloin kaikkien romanien, myös naisten ja tyttöjen, tasa-arvo toteutuu.