Julkaisut

Sosiaali- ja terveysalan julkaisuja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018

THL:n Romanien hyvinvointi -esitutkimuksen loppuraportti (2014)

Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana. Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä (Raportteja ja muistioita 2013:33)

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia (pdf, 1849 kB): romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa (Lapsiasiavaltuutetun julkaisuja)

Mo Horrtibi (Unicefin sivuilla)

Barju kentoha. Kasva lapsen kanssa (pdf, 1588 kB)

Draba kentoha. Lue lapsen kanssa -opas (pdf, 1074 kB)

Read with the Child (pdf, 1185 kB)

Brohta daane kentoha: Harjaa hampaat lapsen kanssa (pdf, 1580 kB)

Tsalju ta phersa kentoha: Liiku ja leiki lapsen kanssa (pdf, 1479 kB)

Järjestöjen julkaisuja

Suomen Romanifoorumin romanipoliittiseen ohjelmaan perustuva, järjestöille suunnattu opasvihkonen

JÄRJESTÖROMPO -Perustuu Suomen romanipoliittiseen ohjelmaan (Suomen Romanifoorumi ry, 2014)

Romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) 2010–2017

Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon ohjaus ja seuranta. Työryhmän raportti. (Raportteja ja muistioita 2013:48)

Styrning och uppföljning av verkställandet av programmet för romsk politik. Arbetsgruppens rapport. (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2014:15)

Steering and monitoring on implementing Roma policy. Working group report. (Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health 2014:16)

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen romanipolitiikan linjauksiksi (Julkaisuja 2010:16) 

Suomen romanipoliittinen ohjelma. Työryhmän esitys (Selvityksiä 2009:48)

Politisk program för romerna i Finland. Arbetsgruppens promemoria (Rapporter 2009:64)

The Proposal of the Working Group for a National Policy on Roma. Working Group Report. (Reports of the Ministry of Social Affairs and Health 2009:57 )

Romaniasian neuvottelukunta

Neuvottelukunta 50 vuotta

Romanit toimijoina yhteiskunnassa - Romaniasiain neuvottelukunta 50 vuotta -juhlajulkaisu (pdf, 620 kB)

Sammandrag på svenska (doc, 133 kB)

Summary in English (doc, 115 kB)

Esitteitä

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta (RONK) (Esitteitä 2013)

Suomen romanit -esite (pdf, 631 kB)

Broschyr: Romerna i Finland (pdf, 589 kB)

Brochure: The Roma of Finland (pdf, 588 kB)

EU ja romanipolitiikka

Euroopan komission arviointi (2018) kansallisten romanipoliittisten ohjelmien EU puiteohjelmasta vuoteen 2020 (englanniksi).

Summary of key findings on the evaluation of EU framework for National Roma Integration Srategies up to 2020

Suomen tavoitteet Euroopan romanipolitiikan edistämisessä. Työryhmäraportti osat 1-2 (englanniksi).

The objectives of Finland for Advancing the European Policy on Roma, Finland’s Handbook on the European Policy on Roma, Working Group Report

PART I, RECOMMENDATIONS OF THE WORKING GROUP

PART II, BACKGROUND ON INTERNATIONAL POLICIES ON ROMA

 

 

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

Suomen romanien historia, toim. Panu Pulma (2012)

Linkki kustantajan (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) sivuille

 

 

Linkkejä kotimaisiin ja kansainvälisiin sivustoihin

romanit.fi - Lisätietoa romanien historiasta, tapakulttuurista ja nykypäivästä

Yhdenvertaisuus.fi - Tieto- ja materiaalipankki yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille

Romanipolittiikka STM:n verkkosivuilla

Romanit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla

Roma and Travellers Hallitusten välisen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvoston (Council of Europe) romaniverkkosivut

Roma and Sinti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n romaniverkkosivut