Suomen romanien historia, toim. Panu Pulma (2012)

Linkki kustantajan (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) sivuille

 

 

Linkkejä 
 

Opetushallitus

Romanipolitiikka STM:n verkkosivuilla

Romanit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla

Ohjeita palveluntuottajille THL, romanien kohtaaminen turvakodeissa.

Yhdenvertaisuus.fi - Oikeusministeriön ylläpitämä sivusto yhdenvertaisuudesta

Roma and Travellers Hallitusten välisen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvoston (Council of Europe) romaniverkkosivut

Roma equality inclusion and participation in EU Euroopan Komissio, Romaniasiat EU:ssa

Roma and Sinti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n romaniverkkosivut 

romanit.fi - Romanien historiasta ja tapakulttuurista 

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

FI SV EN

Julkaisut

 

Suomen Romanipoliittinen ohjelma 2023-2030

Elina Weckström, Karri Kekkonen & Outi Kekkonen (2023). ”Tulee fiilis, et nää oikeesti hyväksyy mikä mä oon”: Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2023:3.

Suomen romanikielen elvytysohjelma toimenpide-esityksineen Mo džiivel romani tšimb! Eläköön romanikieli! Raportit ja selvitykset. Opetushallitus 2022:6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018

Euroopan Komissio: Summary of key findings on the evaluation of EU framework for National Roma Integration Srategies up to 2020

Oikeusministeriö (OM) (2022): "Että puututtaisiin konkreettisesti" Seurantaselvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin

Euroopan Perusoikeusvirasto (FRA) (2022): Roma in 10 European Countries - Main Results 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM): Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana. Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä 2013.

Ympäristöministeriö (YM): Romanien asumisen yhdenvertaisuuden seurantaselvitys 2018. 

Työ- ja elinkeintoministeriö (TEM): Työllisyysyrittäjyys ja työelämään integroituminen 2019

Romaniasian neuvottelukunta

Neuvottelukunta 50 vuotta

Romanit toimijoina yhteiskunnassa: Romaniasiain neuvottelukunta 50 vuotta -juhlajulkaisu 

Esitteitä

Suomen romanit -esite

Valtakunnallinen romaniasian neuvottelukunta -esite