FI SV EN

Julkaisut

Sosiaali- ja terveysalan julkaisuja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018

THL: Kulttuurinen moninaisuus - romanit. Monipuolisesti tietoa ja materiaaleja romaneista.

THL: Romanien kohtaaminen turvakodeissa.

THL:n Romanien hyvinvointi -esitutkimuksen loppuraportti (2014)

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM): Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana. Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä 2013.

Ympäristöministeriö (YM): Romanien asumisen yhdenvertaisuuden seurantaselvitys 2018. 

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia (pdf, 1849 kB): romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa (Lapsiasiavaltuutetun julkaisuja)

Mo horttibi. Lapsen oikeudet romanikielellä.

Barju kentoha. Kasva lapsen kanssa (pdf, 1588 kB)

Draba kentoha. Lue lapsen kanssa -opas

Brohta daane kentoha. Harjaa hampaat lapsen kanssa

Tsalju ta phersa kentoha. Liiku ja leiki lapsen kanssa.

 

Järjestöjen julkaisuja

Suomen Romanifoorumin romanipoliittiseen ohjelmaan perustuva, järjestöille suunnattu opasvihkonen

JÄRJESTÖROMPO -Perustuu Suomen romanipoliittiseen ohjelmaan (Suomen Romanifoorumi ry, 2014)

 

Romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) 2010–2017

Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon ohjaus ja seuranta. Työryhmän raportti 2013.
 

Romaniasian neuvottelukunta

Neuvottelukunta 50 vuotta

Romanit toimijoina yhteiskunnassa: Romaniasiain neuvottelukunta 50 vuotta -juhlajulkaisu 

Esitteitä

Suomen romanit -esite

Valtakunnallinen romaniasian neuvottelukunta -esite

 

EU ja romanipolitiikka

Euroopan komission arviointi (2018) kansallisten romanipoliittisten ohjelmien EU puiteohjelmasta vuoteen 2020 (englanniksi).

Summary of key findings on the evaluation of EU framework for National Roma Integration Srategies up to 2020

Romaniasiat EU:ssa (englanniksi)

 

Tutustu romaniasiain neuvottelukunnan pöytäkirjoihin

 

Pöytäkirjat toimikausi 2020-2022 (linkki Hankeikkunaan)

Pöytäkirjat toimikausi 2017-2019 (linkki Hankeikkunaan)

 

 

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

Suomen romanien historia, toim. Panu Pulma (2012)

Linkki kustantajan (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) sivuille

 

 

Linkkejä kotimaisiin ja kansainvälisiin sivustoihin

romanit.fi - Lisätietoa romanien historiasta, tapakulttuurista ja nykypäivästä

Yhdenvertaisuus.fi - Tieto- ja materiaalipankki yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille

Romanipolittiikka STM:n verkkosivuilla

Romanit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla

Roma and Travellers Hallitusten välisen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvoston (Council of Europe) romaniverkkosivut

Roma and Sinti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n romaniverkkosivut