Euroopan neuvoston suositus jäsenvaltioille viharikosten torjunnasta

Julkaisuajankohta 30.5.2024 8.40
Tiedote

Euroopan neuvoston suositus ministerikomitean jäsenvaltioille viharikosten torjunnasta hyväksyttiin 7.5.2024 ministerikomitean kokouksessa. Viharikokset uhkaavat demokraattisten yhteiskuntien perustaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Ne ovat uhka demokraattisille arvoille, yhteiskunnalliselle vakaudelle ja rauhalle sekä hyökkäys perusasioita vastaan.

 Jäsenvaltioiden hallituksille annettuja suosituksia ovat mm.

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ja osoittaa riittävät resurssit viharikoksien ennaltaehkäisyä ja torjuntaa varten

- tarjota tietoa viharikoksista 

- tarjota tukea sekä oikeussuojaa viharikosten uhreille

tekemään yhteistyötä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja tasa-arvoelimet, uhrien tukipalvelujen tarjoajat ja kansalliset ihmisoikeusinstituutiot sekä toteuttamaan asianmukaisia toimia.

 

Toimenpiteet

Viharikosten ehkäiseminen ja torjuminen verkossa ja sen ulkopuolella edellyttää kokonaisvaltaista ja monitahoista lähestymistapa, joka edellyttää julkisissa laitoksissa työskenteleviltä tehokasta yhteistyötä ja koordinointia keskenään sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa mukaan lukien ne, jotka kuuluvat ja työskentelevät ryhmien kanssa, joilla on riski joutua viharikoksen kohteeksi.