Rompo3 toimeenpanosuunnitelma 2023-2026

Julkaisuajankohta 1.5.2024 20.13
Tiedote
Rompo3 toimeenpanosuunnitelma 2023-2026

Suomen romanipoliittinen ohjelma (Rompo3) vuosille 2023–2030 sisältää yhteensä 71 erillistä toimenpide-ehdotusta. Toimenpide-ehdotusten taso laajuuden ja resurssivaatimusten suhteen vaihtelee suuresti. Poliittisena ohjelmana Rompo3 -ohjelma ei myöskään määrittele tarkkaan, miten toimenpiteiden suhteen tulee edetä, vaan ohjelmassa ehdotetut yhteistyötahot yhdessä määrittelevät roolinsa ja toimintatapansa omista lähtökohdistaan. Tämä toimeenpanosuunnitelma on suunniteltu näiden toimenpide-ehdotusten käynnistämisen helpottamiseksi sekä tuomaan esille ne toimenpiteet, joita toivotaan toteutettavan heti ohjelmakauden alussa.

Valtioneuvoston periaatepäätös (STM/2023/11) sitoo Suomea vuoteen 2030 asti romanien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta koskevan EU:n strategisen puiteohjelman mukaisesti Rompo3 toimeenpanoon. Toimeenpanosuunnitelma on tehty vuosille 2023–2026.

Toimeenpanosuunnitelma kuvaa toimenpide-ehdotusten toimeenpanoa poikkihallinnollisena yhteistyönä. Se laadittiin Rompo3- ohjelmatyöhön osallistuneiden yhteistyötahojen yhteiskehittämisprosessina jatkotyönä ohjelmalle. Osa toimenpide-ehdotuksista ovat laajuudeltaan mittavia ja siksi ne käsittävät koko ohjelmakauden 2023–2030.

Toimeenpanosuunnitelmassa on myös esitelty jo käynnissä olevia romanityön muotoja, jotka toteuttavat osaltaan tiettyä toimenpide-ehdotusta. Osa toimenpide-ehdotuksista ei ole vielä käynnistynyt ja niiden kohdalla toimeenpanosuunnitelma toimii yhteistyöhön kannustavana ohjeistuksena.