• Romaniasiain neuvottelukunta

    Romaniasiain neuvottelukunta kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnänvastaista työtä ja yhdenvertaisuutta.

FI SV EN

Delegationen

  • följer med hur den romska befolkningens möjligheter att delta i samhällslivet och deras levnadsvillkor utvecklas
  • tar initiativ för att förbättra romernas ekonomiska, sociala och civilicerande levnadsvillkor
  • främjar småbarnsfostran, möjligheter att delta i utbildning och sysselsättning för den romska befolkningen
  • stärker det romska språket och kulturen
  •  deltar i det internationella arbetet för att främja romernas rättigheter.

Delegationen för romska ärenden, Social- och hälsovårdsministeriet broschyrer (2013).