• Romaniasiain neuvottelukunta

    Romaniasiain neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Romaniasiain neuvottelukunta kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnänvastaista työtä ja yhdenvertaisuutta.

FI SV EN

Neuvottelukunta

  • seuraa romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
  • tekee aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
  • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
  • edistää romanikielen ja kulttuurin vahvistumista
  • tukee alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa
  • osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi

 

 

Romaniasioiden asiantuntijakomitea (Committee of Experts on Roma and Travellers Issues, ADI-ROM) on pysyvä toimielin Euroopan neuvostossa.

Syrjintä Suomessa 2020–2023 : Tietoraportti

8.5.2024 18.41
Raportissa tarkastellaan syrjintää ja muita samankaltaisia ilmiöitä (koulukiusaaminen, häirintä, viharikollisuus) vuosina 2020–2022.

Oikeusministeriö: Syrjintää koskeva tutkimuskatsaus valmistunut

8.5.2024 18.37
Oikeusministeriön tilaama tutkimuskatsaus kerää yhteen vuosien 2020–2023 aikana julkaistuja syrjintää käsitteleviä tutkimuksia. Raportti koostaa myös yhteen koronaepidemian väestöryhmäkohtaisia vaikutuksia.

Rompo3 toimeenpanosuunnitelma 2023-2026

1.5.2024 20.13
Rompo3 toimeenpanosuunnitelma 2023-2026
Suomen romanipoliittinen ohjelma (Rompo3) vuosille 2023–2030 sisältää yhteensä 71 erillistä toimenpide-ehdotusta. Toimenpide-ehdotusten taso laajuuden ja resurssivaatimusten suhteen vaihtelee suuresti. Poliittisena ohjelmana Rompo3 -ohjelma ei myöskään määrittele tarkkaan, miten toimenpiteiden suhteen tulee edetä, vaan ohjelmassa ehdotetut yhteistyötahot yhdessä määrittelevät roolinsa ja toimintatapansa omista lähtökohdistaan. Tämä toimeenpanosuunnitelma on suunniteltu näiden toimenpide-ehdotusten käynnistämisen helpottamiseksi sekä tuomaan esille ne toimenpiteet, joita toivotaan toteutettavan heti ohjelmakauden alussa.

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 1.-2.11.2023 Vantaalla

31.10.2023 13.20
Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät järjestetään tänä vuonna Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa ja Sokos Hotel Vantaan kokouskeskuksessa. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaavat Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta yhteistyössä Vantaan kaupungin ja paikallisromanityöryhmän sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen Romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ilmoittautuminen: Ukrainan romanit sodan jaloissa -tiedotustilaisuus verkossa 23.11.2022

15.11.2022 11.32
Ukrainan suuri romanivähemmistö on erityisen haavoittuvassa asemassa Venäjän hyökkäyssodassa, sillä heidän tilanteensa oli vaikea jo ennen sodan alkamista. Ukrainan romanit sodan jaloissa -tilaisuudessa Diakonissalaitoksen ukrainalaisen kumppanijärjestön Roma Women Fund Chiriclin edustajat kertovat romanien tilanteesta sotaa käyvässä maassa. Tilaisuus järjestetään Zoom-yhteydellä keskiviikkona 23.11. klo 10-12.

Romaniasiain neuvottelupäivien 12.-13.9.2022 yhteenveto

20.10.2022 15.50
Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 12.-13.9.2022 Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät pidettiin 12.-13.9.2022 Helsingissä. Tapahtuma pidettiin ensimmäistä kertaa hybridimuodossa. Tapahtuman järjestelyistä vastasi sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa. Etäosallistuminen oli mahdollista Helsinki-kanavalla julkaistun suoran lähetyksen ja tallenteen sekä viestiseinän avulla.  Neuvottelupäivillä esittäytyi valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) uusi pääsihteeri Anneli Weiste, joka on toiminut pitkään valtionhallinnossa romanien yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä. RONK kiittää osallistujia aktiivisuudesta.