• Romaniasiain neuvottelukunta

    Romaniasiain neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Romaniasiain neuvottelukunta kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnänvastaista työtä ja yhdenvertaisuutta.

FI SV EN

Neuvottelukunta

  • seuraa romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
  • tekee aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
  • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
  • edistää romanikielen ja kulttuurin vahvistumista
  • tukee alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa
  • osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi

 

Digitalisaatioon ja yhdenvertaisuuteen erityisesti romanivähemmistön näkökulmasta keskittyvä tilaisuus.

 
 

Euroopan neuvoston tutkimus linjaa suosituksia romanien syrjinnän lopettamiseksi yleisradiotoiminnassa

25.6.2024 11.26
Euroopan neuvoston tutkimus linjaa suosituksia romanien ja matkailijayhteisöjen syrjinnän lopettamiseksi yleisradiotoiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin miten ja millaisena romanit esitetään ja kuvataan televisiolähetyksissä neljässä EU maassa, Bulgariassa, Kreikassa, Italiassa ja Romaniassa. Esitystapa edesauttaa usein romaneihin kohdistuvan eriarvoisuuden, ennakkoluulojen ja syrjinnän jatkumista.

Neuvottelukuntien neuvottelupäivät pidetään syyskuussa 2024 Joensuussa

24.6.2024 14.17
Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät järjestetään tänä vuonna 24.-25.9.2024 Joensuussa. Tämän vuoden romaniasiain neuvottelupäivien teemana on ”enemmän yhdessä kuin yksin”, eli yksinäisyys ja yhteistyö. Lisäksi keskustelemme romaneja koskevista muista ajankohtaisista asioista. Neuvottelupäivien tavoitteena on koota laajasti yhteen romaniasiain neuvottelukuntien jäseniä, paikallisten romanityöryhmien toimijoita, viranomaisia sekä muita yhteistyötahoja.

Kevätkauden kuulumisia

24.6.2024 13.53
Kuvia keväästä 2024. Kuvat: Janette Grönfors, CoE, SRY
Kevään 2024 aikana Romanipoliittista ohjelmaa toimenpanosuunnitelmineen esiteltiin ja jalkautettiin ahkerasti kaikkialla Suomessa eri yhteyksissä ja eri tahoille. Romaniverkoston jäsenet osallistuivat useiden lausuntojen tekemiseen sekä erilaisiin yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Kotimaisten töiden ohella oli paljon kansainvälisiä asioita, joissa olimme mukana tämänkin kevään aikana.

Tuula Åkerlundin terveiset IRUn 12. kongressista Pohjois-Makedoniasta

4.6.2024 11.59
Päivien järjestelyt oli todella hyvin hoidettu, monipuolinen ohjelma kesti aamusta iltamyöhään. Päivien aikana pidettiin useita paneeleja. Suomen osallistujat oli hyvin huomioitu ohjelmassa. Jokainen osallistui oman alansa paneeleihin englannin kielellä. Matkasta jäi meille kaikille hyvä mieli, saimme uusia kansainvälisiä suhteita ja innostusta jatkaa romanien aseman edistämistä omalla tahollamme. Ymmärsimme myös, että Suomella on paljon annettavaa kansainvälisellä tasolla.  Tuula Åkerlund osallistui kokoukseen STM/RONKin edustajana.

Euroopan neuvoston suositus jäsenvaltioille viharikosten torjunnasta

30.5.2024 8.40
Euroopan neuvoston suositus ministerikomitean jäsenvaltioille viharikosten torjunnasta hyväksyttiin 7.5.2024 ministerikomitean kokouksessa. Viharikokset uhkaavat demokraattisten yhteiskuntien perustaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Ne ovat uhka demokraattisille arvoille, yhteiskunnalliselle vakaudelle ja rauhalle sekä hyökkäys perusasioita vastaan.

ROMANIEN LAULUPERINTEEN TULKITSIJA JA KERÄÄJÄ HILJA GRÖNFORS, VIHITÄÄN KUNNIATOHTORIKSI

23.5.2024 9.57
HS 20.5.2024 Presidentti Stubbin lisäksi kunniatohtoreiksi vihitään seitsemän muuta ihmistä, muun muassa kapellimestari Susanna Mälkki sekä romanien lauluperinteen tulkitsija ja kerääjä Hilja Grönfors.

Romanit olivat mukana Kansallismuseon laajennusosan peruskiven muurauksessa 17.5.2024

22.5.2024 13.32
Päivi Majaniemi ja Malla Laiti olivat mukana muuraamassa romanien rikasta yhteistä historiaa Kansallismuseon peruskiveen. Kuva: SRY
Vuonna 1916 perustetun Kansallismuseon vanhaa osaa korjataan ja uutta rakennusta sekä uusia tiloja rakennetaan. Kansallismuseon laajennusosan peruskivi muurattiin 17.5.2024 Helsingissä. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri sekä neuvottelukunnan jäseniä. Tähän historialliseen hetkeen osallistuivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston erikoissuunnittelija Malla Laiti ja Suomen Romaniyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Majaniemi.

Euroopan neuvoston romaniasioita käsittelevä asiantuntijakomitea kokoontui Strasbourgissa

20.5.2024 17.22
ADI-ROM kokouksen osallistujat ryhmäkuvassa 14.5.2024. Kuva: Euroopan neuvosto
15.-16. toukokuuta pidettiin Euroopan neuvoston romaniasioita (Roma and Travellers) käsittelevän asiantuntijakomitean (ADI-ROM) 9. kokous Strasbourgissa. Komitean jäsenet ovat Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden nimeämiä virallisia edustajia. Suurin osa jäsenistä on ministeriöissä työskenteleviä virkahenkilöitä, joiden työtehtäviin kuuluvat maidensa romaniasiat ja -politiikka valtionhallinnossa. Lisäksi komitean kokouksiin osallistuu tarkkailijan ominaisuudessa joukko muita henkilöitä useista kansainvälisistä organisaatioista.

Syrjintä Suomessa 2020–2023 : Tietoraportti

8.5.2024 18.41
Raportissa tarkastellaan syrjintää ja muita samankaltaisia ilmiöitä (koulukiusaaminen, häirintä, viharikollisuus) vuosina 2020–2022.

Oikeusministeriö: Syrjintää koskeva tutkimuskatsaus valmistunut

8.5.2024 18.37
Oikeusministeriön tilaama tutkimuskatsaus kerää yhteen vuosien 2020–2023 aikana julkaistuja syrjintää käsitteleviä tutkimuksia. Raportti koostaa myös yhteen koronaepidemian väestöryhmäkohtaisia vaikutuksia.

Rompo3 toimeenpanosuunnitelma 2023-2026

1.5.2024 20.13
Rompo3 toimeenpanosuunnitelma 2023-2026
Suomen romanipoliittinen ohjelma (Rompo3) vuosille 2023–2030 sisältää yhteensä 71 erillistä toimenpide-ehdotusta. Toimenpide-ehdotusten taso laajuuden ja resurssivaatimusten suhteen vaihtelee suuresti. Poliittisena ohjelmana Rompo3 -ohjelma ei myöskään määrittele tarkkaan, miten toimenpiteiden suhteen tulee edetä, vaan ohjelmassa ehdotetut yhteistyötahot yhdessä määrittelevät roolinsa ja toimintatapansa omista lähtökohdistaan. Tämä toimeenpanosuunnitelma on suunniteltu näiden toimenpide-ehdotusten käynnistämisen helpottamiseksi sekä tuomaan esille ne toimenpiteet, joita toivotaan toteutettavan heti ohjelmakauden alussa.

Terveiset Romaniviikolta Brysselistä

26.4.2024 15.51
Romanilippu rintanappi Kuva Janette Grönfors
"Meidän kansallisen romanityömme erikoispiirre on, että teemme hyvin vahvasti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja että romanit eivät ole pelkästään työssämme kohde, vaan he ovat myös niitä työntekijöitä yhdessä viranomaisten kanssa. Se on selkeästi meidän romanityön vahvuus." sanoi suunnittelija Henry Lindgren puheenvuorossaan Romaniviikolla Brysselissä Euroopan unionin Suomen pysyvän edustuston järjestämässä tilaisuudessa.

Ministerikomitean uusi suositus romaninaisten ja -tyttöjen tasa-arvosta on hyväksytty

7.4.2024 18.34
Kansainvälisen romanipäivän alla ministerikomitea on antanut suosituksen Euroopan neuvoston 46 jäsenmaalle romaninaisten ja -tyttöjen (ml. traveller naiset ja tytöt) tasa-arvon varmistamiseksi ja heidän kohtaamiinsa erityisiin haavoittuvuuksiin puuttumiseksi.

Kansainvälinen romanipäivä 8.4.2024

4.4.2024 11.30
Suomen lippu ja romanilippu. Kuva Mika Komulainen
Kansainvälisen romanipäivän tarkoituksena on romanien kulttuurin ja kielen kunnioittaminen osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Tämä päivä lisää romanien näkyvyyttä niin Suomessa kuin kaikkialla Euroopassakin, kiinnittää pääväestön ja päättäjien huomiota romanien omiin vahvuuksiin ja liittää yhteen eurooppalaisia romaneja vaikuttamaan yhdessä.

ROMANIVIIKKO 2024

25.3.2024 15.35
Vuosittain Brysselissä järjestettävällä romaniviikolla on ohjelmassa tilaisuuksia ja seminaareja romaneille tärkeistä aiheesta. Viikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta romanien, sintien ja travellerien tilanteesta Euroopassa. Tänä vuonna romaniviikko on 9.-11.4.2024.

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 1.-2.11.2023 Vantaalla

31.10.2023 13.20
Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät järjestetään tänä vuonna Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa ja Sokos Hotel Vantaan kokouskeskuksessa. Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaavat Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta yhteistyössä Vantaan kaupungin ja paikallisromanityöryhmän sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen Romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ilmoittautuminen: Ukrainan romanit sodan jaloissa -tiedotustilaisuus verkossa 23.11.2022

15.11.2022 11.32
Ukrainan suuri romanivähemmistö on erityisen haavoittuvassa asemassa Venäjän hyökkäyssodassa, sillä heidän tilanteensa oli vaikea jo ennen sodan alkamista. Ukrainan romanit sodan jaloissa -tilaisuudessa Diakonissalaitoksen ukrainalaisen kumppanijärjestön Roma Women Fund Chiriclin edustajat kertovat romanien tilanteesta sotaa käyvässä maassa. Tilaisuus järjestetään Zoom-yhteydellä keskiviikkona 23.11. klo 10-12.

Romaniasiain neuvottelupäivien 12.-13.9.2022 yhteenveto

20.10.2022 15.50
Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 12.-13.9.2022 Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät pidettiin 12.-13.9.2022 Helsingissä. Tapahtuma pidettiin ensimmäistä kertaa hybridimuodossa. Tapahtuman järjestelyistä vastasi sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa. Etäosallistuminen oli mahdollista Helsinki-kanavalla julkaistun suoran lähetyksen ja tallenteen sekä viestiseinän avulla.  Neuvottelupäivillä esittäytyi valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) uusi pääsihteeri Anneli Weiste, joka on toiminut pitkään valtionhallinnossa romanien yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä. RONK kiittää osallistujia aktiivisuudesta.