2010

Vuosikymmenen vaihtuessa keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet romanien heterogeenisuuden tiedostaminen sekä romanipolitiikan valtavirtaistaminen. Tärkeäksi ulottuvuudeksi on nostettu sisäisten vähemmistöjen huomioiminen kaikissa toimissa. Etenkin romaninaisten ja -lasten aseman huomioiminen on noussut agendalle. Vuosikymmenellä tiivis kansainvälinen yhteistyö on jatkunut. Liikkuvuus ja siihen liittyvät kysymykset ovat nousseet teemana esille. Yleisen ilmapiirin muuttuessa Romaniasiain neuvottelukunnalla on mahdollisuus näyttää positiivista esimerkkiä siitä, mitä onnistuneella yhteistyöllä voidaan saada aikaan.

Samaan aikaan laajemmin yhteiskunnassa

Myös 2010-luku voidaan nähdä suurten muutosten aikana. Suomessa pohditaan muun muassa suurta sote -uudistusta. Euroalueen talouskriisi ja turvapaikanhakijoiden laajamittainen saapuminen Eurooppaan tuovat vuosikymmenelle omat haasteensa. Digitaalinen vallankumous jatkuu edelleen voimakkaana.

2012 Mars-mönkijä Curiosity laskeutuu Marsin pinnalle