1980

1980-luvulla oman kielen ja kulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen nousevat romanipolitiikan ytimeen. Vuosikymmenellä tunnelma on aktiivinen ja yhteiskunnan universaali hyvinvointipolitiikka jättää tilaa tehdä työtä romanikielen ja -kulttuurin eteen. Vuosikymmenen alussa kulttuuripoliittisen periaateohjelman julistus nostaa esiin, että romanikulttuuri täyttää itsenäiselle kulttuurille asetetut vaatimukset. Julistus tarkoittaa suurta käännettä romaniväestön historian, kielen ja kulttuurin nousemisessa esityslistalle. Vuosikymmenellä keskiössä ovat lainsäädännön, rakenteellisten uudistusten sekä romanikulttuurin toimeenpanon monipuolistaminen. Viljo Koivisto laatii romanikielen aapisen sekä muuta romanikieltä tukevaa materiaalia. Vuonna 1989 Mustalaisasiain neuvottelukunta muuttuu Romaniasiain neuvottelukunnaksi. Myös Mustalaislähetys siirtyy romanijohtoiseksi järjestöksi. 1980-luku voidaan nähdä myös ihmisoikeuspolitiikan oppijaksona. Suomen liityttyä Euroopan neuvoston jäseneksi kansainvälisyys lisääntyy huomattavasti.

Samaan aikaan laajemmin yhteiskunnassa

Suomessa eletään nousukautta ja vahvan hyvinvointivaltion aikaa. Pop- ja rock-musiikki kukoistavat ja amerikkalaisia trendejä omaksutaan Suomessakin kovaa vauhtia. Keskeistä vuosikymmenellä ovat myös tietotekniikan sekä tietokoneiden nousu ja kehitys.

1981 Kesäaika otetaan käyttöön

1982 Helsingin metro valmistuu