1970

1970-luvulla romanit siirtyvät toiminnan kohteista toimijoiksi ja pääsevät itse vaikuttamaan kansalliseen romanipolitiikkaan. Yhteiskunnan tasa-arvoisempi ilmapiiri ja uudenlainen vähemmistöajattelu edesauttavat tätä kehitystä. Kielen- ja kulttuurin teemat nousevat poliittiselle asialistalle. Oleellista tässä prosessissa on romanien oma halu avata ja arvostaa omaa kulttuuriaan.  Neuvottelukunta painottaa myös romaniväestön koulutuksen sekä työllisyyden parantamista. Edellisellä vuosikymmenellä alkaneet laajamittainen siirtolaisuus Ruotsiin ja muuttoliike kaupunkeihin jatkuvat. Muuttoliike Ruotsiin vaikuttaa aktivoivasti suomalaisen romanipolitiikan kenttään ja pääväestö ja romaniaktiivit löytävät toisensa. Romaniväestö aletaan hiljalleen huomioida osana hallinto-ohjeistusta. Keskeisiä teemoja vuosikymmenellä ovat romanien oma aktivoituminen, tasa-arvovaateet sekä sosiaalisten ongelmien yhteiskunnalle asettamat kysymykset. Merkkinä ilmapiirin muutoksesta ja aseman parantumisesta toimii myös yksilöiden nostaminen esiin mediassa. Kansalliseen romanipolitiikkaan saadaan potkua myös kansainvälisestä romaniliikkeestä.

Samaan aikaan laajemmin yhteiskunnassa

1970-luku voidaan nähdä Suomessa lähiöiden rakentamisen aikakautena. Ympäristöaktivismi ja uuden aallon musiikki tuovat omat vivahteensa vuosikymmenelle. Taistolaisuus ja itsesensuuri ovat voimakkaita ilmiöitä sekä kulttuurissa että poliittisella kentällä. 1970-lukua värittää omaleimainen muoti ja farkut ovat suosittu uniformu etenkin nuorison piirissä. Lasse Virén voittaa vuosikymmenen aikana neljä olympiakultaa.

1970 Ruisrock aloittaa ensimmäisenä suomalaisena rock-festivaalina

1971 Lotto rantautuu Suomeen

1972 Peruskoulujärjestelmään siirtyminen alkaa