FI SV EN

Från Ord till Handling 2 (2018-2019)

Målet med projektet Från ord till handling 2 var att bidra till att sprida kunskapen om det nya programmet för romsk politik (ROMPO2) på landskapsnivå och på lokal och regional nivå. Projektet utvecklade samarbetsnätverk mellan myndigheter och romer i landskapen i syfte att utifrån det riksomfattande programmet göra upp åtgärdsprogram för romsk politik i landskapen (s.k. MAARO-program).

Andra centrala teman i projektet Från ord till handling 2 var att främja unga romers delaktighet och möjligheter att påverka samt att fortsätta det jämställdhetsarbete som inleddes under det föregående projektet. Information om projekthändelser gav på denna webbplats i form av ett nyhetsbrev.

Evenemang på landskapsnivå 

Målet med projektet Från ord till handling 2 var att genom nya aktörer utvidga de regionala nätverk som skapades under det föregående projektet. Inom projektet hade ordnats tre regionala MAARO-evenemang där man velat sammanföra romer och representanter för kommuner, landskap och städer för att diskutera den romska befolkningens regionala behov. Ordet MAARO (som på det romska språket betyder bröd) hänför sig i detta sammanhang till åtgärdsprogrammen för romsk politik i landskapen. Syftet var att sätta igång planeringen av programmen vid de regionala evenemangen.

MAARO-evenemangen ordnades i Rovaniemi, Björneborg och Tammerfors. I evenemangen deltog sammanlagt 74 personer, inklusive lokala romska organisationer och romska aktiva samt myndigheter från landskapet, kommuner och städer. Anställda vid den riksomfattande och den regionala delegationen för romska ärenden deltog också. För faciliteringen och den visuella rapporteringen svarade Monkey Business.

Nedan finns sammandrag av MAARO-evenemangen (på finska).

Rovaniemen maakunnallinen tilaisuus 1.12.2018 kooste

Porin maakunnallinen tilaisuus 29.1.2019 kooste

Tampereen maakunnallinen tilaisuus 12.2.2019 kooste

Möte för romska kvinnor

I början av februari 2019 ordnades ett riksomfattande möte för romska kvinnor i Jyväskylä. Mötets teman var hälsa och välfärd samt samhällelig påverkan. Efter experternas inledningsanföranden fortsatte mötets deltagare att bearbeta de olika temana, bland annat genom gruppdiskussioner. Till evenemanget anlände 27 deltagare från olika delar av Finland. Bland dem fanns både organisations- och projektaktörer. Ett sammandrag av evenemanget finns nedan.

Det riksomfattande mötet för romska kvinnor 4.2.2019 (på finska)

Kan jag påverka? - workshoppar för unga romer

Målet med Kan jag påverka? -evenemangen var att samla ungas åsikter och idéer om samt erfarenheter av att påverka, och att kartlägga ungas uppfattningar om deras egna möjligheter att påverka både som individ och som en del av en gemenskap. Den grundläggande utgångspunkten var att göra ungas röster hörda och att stärka ungas delaktighet.

Workshopparna ordnades i Nurmijärvi, Kauhajoki och Idensalmi under våren 2019. I workshopparna deltog sammanlagt 77 personer, av vilka 40 var unga romer i åldern 13–29 år. Lokala organisationer och aktiva romer deltog i arrangerandet av evenemangen. 

Rapport om workshopparna (på finska), sammanställd av Nuorten Akatemia

En film från evenemanget i Nurmijärvi finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHz-Qbw&feature=youtu.be

Nyhetsbreven

Nedan finns nyhetsbreven nummer 1–3 om projektet Från ord till handling 2 på finska, engelska, svenska och romani.

Nyhetsbrev 1: Serie av regionala evenemang inleddes i Rovaniemi, varierande teman vid de evenemang som ordnar våren 2019, aktuella publikationer.

Sanoista tekoihin 2 uutiskirje 1/2018

Upscaling Roma Platform Newsletter 1/2018

Från Ord till Handling Nyhetsbrev 1/2018

Laavenna aro tšeeribi 2 Neebosko liin 1/2018

Nyhetsbrev 2: MAARO-evenemangen genomfördes, romanska kvinnor möttes i Jyväskylä, evenemanget "Kan jag påverka?" på våren för romska unga.

Uutiskirje 2, 1/2019

Newsletter 2, 1/2019

Nyhetsbrev 2, 1/2019

Neebosko liin 2, 1/2019

Nyhetsbrev 3: Workshoppar på tre orter, viktigt att bevara det romska språket och den romska kulturen.

Uutiskirje 3, 2/2019

Newsletter 3, 2/2019

Nyhetsbrev 3, 2/2019

Neebosko liin 3, 2/2019

Följ oss på twitter: @ronkstm

FI SV EN

Kontaktinformation

Leea Rautanen-Muhli

Specialsakkunning

förnamn.efternamn(at)stm.fi

Fråga om mig: Delegationen för romska ärenden, Från ord till handling 2-projektet

Sarita Friman
Specialsakkunnig
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: Från ord till handling-projektet och romska ärenden i EU

Nina Sundberg
Avdelningssekreterare
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: delegationen för romska ärenden, ekonomiförvaltning och resor