FI SV EN

Från Ord till Handling 2 (2018-2019)

Målet med projektet Från ord till handling 2 är att bidra till att sprida kunskapen om det nya pro-grammet för romsk politik (ROMPO2) på landskapsnivå och på lokal och regional nivå. Projektet utvecklar samarbetsnätverk mellan myndigheter och romer i landskapen i syfte att utifrån det riks-omfattande programmet göra upp åtgärdsprogram för romsk politik i landskapen (s.k. MAARO-program).

Andra centrala teman i projektet Från ord till handling 2 är att främja unga romers delaktighet och möjligheter till inflytande samt att fortsätta det jämställdhetsarbete som inleddes under det föregå-ende projektet. Information om projekthändelser kommer att ges på denna webbplats i form av ett nyhetsbrev. Projektkoordinatorn är Katja Vauhkonen.

 

Evenemang på landskapsnivå 

Målet med projektet Från ord till handling 2 är att genom nya aktörer utvidga de nätverk som skap-ades under det föregående projektet. I projektets verksamhet ingår en serie av evenemang på land-skapsnivå som inleddes i Rovaniemi den 1 december. Vid evenemanget fokuserade man på att dryfta vilka verksamhetslinjer i åtgärdsprogrammet för romsk politik som är viktiga just med tanke på landskapet Lappland och dess kommuner. Antalet deltagare var ca 40. I diskussionen deltog lo-kala romer, myndigheter från landskapet, kommuner och städer samt den riksomfattande och den regionala delegationen för romska ärenden. För faciliteringen och rapporteringen svarade Monkey Business. Ett referat om evenemanget nedan (på finska).

Rovaniemen maakunnallinen tilaisuus 1.12.2018 kooste

Nyhetsbrev

Läs första nyhetsbrevet om projektet!

Sanoista tekoihin 2 uutiskirje 1/2018

Upscaling Roma Platform Newsletter 1/2018

Från Ord till Handling Nyhetsbrev 1/2018

Laavenna aro tšeeribi 2 Neebosko liin 1/2018

FI SV EN

Kontaktinformation

Henna Huttu
Konsultativ tjänsteman
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: Från ord till handling-projektet, politiska programmet för romer (ROMPO) och delegationen för romska ärenden

Sarita Friman-Korpela
Specialsakkunnig
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: Från ord till handling-projektet och romska ärenden i EU

Katja Vauhkonen
Projektkoordinator
Fråga mig om: Från ord till handling 2 -projektet

Johanna Järvinen
Avdelningssekreterare
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: delegationen för romska ärenden, ekonomiförvaltning och resor