• Delegationen för romska ärenden

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(at)stm.fi

 

Konsultativ tjänsteman Sarita Friman (EU saker) 
telefon +358 295 163 349
e-postadress: [email protected]


Administrativ medarbetare Nina Sundberg
telefon +358 295 163 089
e-postadress: ronk(at)stm.fi

Web Form

Ge feedback

All den feedback vi får är välkommet och viktigt.

Det här fältet är obligatoriskt. Namn
Det här fältet är obligatoriskt. Feedback