• Delegationen för romska ärenden

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(at)stm.fi

Twitter: @ronkstm 
LinkedIn: STM/Romaniasiain neuvottelukunta RONK
Instagram: @romaniasiain_neuvottelukunta 
 
Generalsekreterare, specialsakkunnig Anneli Weiste
anneli.weiste(at)gov.fi​
tel. 02951 163307, 050 3066 416
 
 
Kommunikation & media, internationella frågor, nationella kontaktpunkten för romer (EU/NRCP) Anneli Weiste, specialsakkunnig.
 
 
Ge feedback

All den feedback vi får är välkommet och viktigt.