• Delegationen för romska ärenden

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(at)stm.fi
 
Generalsekreterare, specialsakkunnig Janette Grönfors
telefon +358 295 163 502
e-postadress: [email protected]
 
Administrativ medarbetare Nina Sundberg
telefon +358 295 163 089
e-postadress: [email protected]
 
Konsultativ tjänsteman Sarita Friman (EU saker)
telefon +358 295 163 349
e-postadress: [email protected]
Ge feedback

All den feedback vi får är välkommet och viktigt.