• Delegationen för romska ärenden

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(at)stm.fi

Twitter: @ronkstm 
LinkedIn: STM/Romaniasiain neuvottelukunta RONK
Instagram: @romaniasiain_neuvottelukunta 
 
Generalsekreterare, specialsakkunnig Janette Grönfors
janette.gronfors(at)gov.fi​
p. 0295 163 502, 050 341 3655
 
Kommunikation & media, internationella frågor, nationella kontaktpunkten för romer (EU/NRCP) Janette Grönfors,  specialsakkunnig.
 
 
Ge feedback

All den feedback vi får är välkommet och viktigt.