• Delegationen för romska ärenden

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(a)stm.fi

 

1.6.-14.10.2019:


Biträdande generalsekreterare Katja Vauhkonen
telefon +358 295 163 297
e-postadress: [email protected]

 

Konsultativ tjänsteman Sarita Friman
telefon +358 295 163 349
e-postadress: [email protected]


Administrativ medarbetare Johanna Järvinen
telefon +358 2951 63 515
e-postadress: ronk(a)stm.fi

Web Form

Ge feedback

All den feedback vi får är välkommet och viktigt.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.