• Delegationen för romska ärenden

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(a)stm.fi

General sekreterare, konsultativ tjänsteman Henna Huttu
telefon +358 2951 63 002
e-postadress: fornamn.efternamn@stm.fi

Avdelningssekreterare Johanna Järvinen
telefon +358 2951 63 515
e-postadress: ronk(a)stm.fi

Web Form

Ge feedback

All den feedback vi får är välkommet och viktigt.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.