• Delegationen för romska ärenden

    Delegationen för romska ärenden utvecklar samarbetet mellan romer och myndigheter samt understöder arbete mot diskriminering och för jämbördighet.

Delegationen

  • följer med hur den romska befolkningens möjligheter att delta i samhällslivet och deras levnadsvillkor utvecklas
  • tar initiativ för att förbättra romernas ekonomiska, sociala och civilicerande levnadsvillkor
  • främjar småbarnsfostran, möjligheter att delta i utbildning och sysselsättning för den romska befolkningen
  • stärker det romska språket och kulturen
  •  deltar i det internationella arbetet för att främja romernas rättigheter.

Delegationen för romska ärenden, Social- och hälsovårdsministeriet broschyrer (2013).

 

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: ronk(at)stm.fi
 
Generalsekreterare, specialsakkunnig Janette Grönfors
telefon +358 295 163 502
e-postadress: [email protected]
 
Administrativ medarbetare Nina Sundberg
telefon +358 295 163 089
e-postadress: [email protected]
 
Konsultativ tjänsteman Sarita Friman (EU saker)
telefon +358 295 163 349
e-postadress: [email protected]