Sanoista tekoihin-hanke 2016-2017

Sanoista tekoihin oli sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima EU-rahoitteinen hanke, joka käynnistyi syksyllä 2016 ja päättyi elokuussa 2017. Hanketta toteutettiin yhteistyössä alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien sekä paikallisten romaniaktiivien kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli edistää ja seurata romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) tunnettavuutta alue- ja paikallisella tasolla, tukea alueellisten ja paikallisten verkostojen syntymistä romanien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä ROMPOn toimeenpanon edistämiseksi sekä levittää tietoa hyvistä käytännöistä paikallis- ja aluetason toimeenpanossa. 

Hanke vahvisti romaniasioiden verkostoja ja ROMPOn toimeenpanoa alueellisesti

Hanke jalkautui erilaisten tapahtumien myötä alueelliselle tasolle. Hankkeen ensimmäinen tapahtuma oli lokakuussa 2016 järjestetyt romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät. Jyväskylässä järjestettyjen päivien teemaksi muodostui hyvinvointi, terveys ja liikunta. Kaksipäiväinen tilaisuus keräsi yhteen yli seitsemänkymmentä kuntien edustajaa, asiantuntijaa, järjestötoimijaa sekä romaniasiain neuvottelukuntien ja paikallisromanityöryhmien jäsentä kuulemaan puheenvuoroja ja keskustelemaan.

Keväällä 2017 hanke järjesti tiiviissä yhteistyössä alueellisten  romaniasiain neuvottelukuntien ja paikallisten romanien kanssa kolme osallistavaa tilaisuutta. Tilaisuuksien aihepiirit suunniteltiin kunkin alueen omista lähtökohdista vastaamaan alueen romanien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Jokaisessa tilaisuudessa hyödynnettiin osallistavan johtamisen menetelmää Monkey Business -valmennusyrityksen johdolla. Menetelmän avulla jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus tuoda keskusteluun oma osaamisensa, näkemyksensä ja tietonsa.                                                                        

Voit tutustua tarkemmin tilaisuuksien antiin alla olevista koosteista. Jos osallistuit tilaisuuksiin, voit antaa niistä palautetta alla olevan linkin kautta.

Lue kooste neuvottelupäivistä 12.-13.10.2016

Lue kooste Helsingin tilaisuudesta 9.3.2017

Lue kooste Kuopion tilaisuudesta 29.3.2017

Lue kooste Kajaanin tilaisuudesta 7.4.2017

Osallistuitko alueellisiin tilaisuuksiin keväällä 2017? Anna palautetta

Kuva: Kajaanin tilaisuudessa tunnelmia. Kuvaaja Hanne Seppälä.

Tasa-arvotilaisuus romaninaisille ja -miehille sekä järjestöille

Sanoista tekoihin -hanke järjesti toukokuussa kaksipäiväisen tasa-arvotilaisuuden. Tilaisuuden ensimmäinen päivä oli kuuleminen romaninaisille ja -miehille. Kuulemisessa pohdittiin tasa-arvon toteutumista eri elämänaloilla ja keinoja edistää sen toteutumista. Toinen päivä toi saman pöydän ääreen romanijärjestöt, tasa-arvotoimijat ja tasa-arvojärjestöt pohtimaan niiden välisen yhteistyön muotoja ja keinoja vahvistaa yhteistyötä.

Tutustu Meija Tuomisen esitykseen Sukupuolten tasa-arvon edistäminen - mitä on suvaaminen?

Lue yhteenveto romaninaisten ja -miesten kuulemistilaisuuden keskusteluista

Lue Henna Hutun blogi: Sanoista tekoihin romaninaisten ja -miesten tasa-arvossa

Osallistuitko tilaisuuksiin? Anna palautetta

Uutiskirjeet

Hankkeen uutiskirjeissä kerrottiin hankkeen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

Tutustu uusimpaan uutiskirjeeseen

Suomenkielinen kirje: Ajankohtaista Sanoista tekoihin -hankkeessa 3/2017

Romaninkielinen kirje: Laavenna Aro Tšeeribi - neevibosko liin 3/2017

Englanninkielinen kirje: Building a National Roma Platform - news 3/2017

Ruotsinkielinen kirje: Från ord till Handling - nyhetsbrev 3/2017

 

Tutustu heinäkuussa 2017 julkaistuun uutiskirjeeseen

Suomenkielinen kirje: Ajankohtaista Sanoista tekoihin -hankkeessa 2/2017

Romaninkielinen kirje: Laavenna Aro Tšeeribi - neevibosko liin 2/2017

Englanninkielinen kirje: Building a National Roma Platform - news 2/2017

Ruotsinkielinen kirje: Från ord till Handling - nyhetsbrev 2/2017

 

Tutustu myös kesäkuussa 2017 julkaistuun uutiskirjeeseen

Suomenkielinen kirje: Ajankohtaista Sanoista tekoihin -hankkeessa 1/2017

Romaninkielinen kirje: Laavenna Aro Tšeeribi - neevibosko liin 1/2017

Englanninkielinen kirje: Building a National Roma Platform - news 1/2017

Ruotsinkielinen kirje: Från ord till Handling - nyhetsbrev 1/2017

Seuraava uutiskirje ilmestyy elokuussa.

Lisätietoja

Suomen romanipoliittinen ohjelma

Romanipoliittisen ohjelman toimeenpano- ja seurantaraportti

EU:n romanipolitiikan sivusto

Seuraa twitterissä: @ronkstm

Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Rights, Equality and Citizenship