MONET-seminaari 2024

Torstai 23.5.2024

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Seminaari on tänä vuonna kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä käsitellään kuuluvuuden tunteita heikentäviä kokemuksia, kuten syrjintää, rasismia ja stigmaa. Syvennymme myös saamelais- ja romaninuorten kokemuksiin kuuluvuudesta ja voimavaroista. Toisena päivänä peilataan Suomeen muuttaneiden kokemuksia yhteiskuntaan kuulumisesta tuoreimpaan tutkimustietoon, ja kuullaan yhdenvertaisuutta edistävien hanketoimijoiden terveisiä kentältä.