FI SV EN

Kontakt

Social- och hälsovårdsministeriet
Delegationen för romska ärenden
PB 33
00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
 

X: @ronkstm 
LinkedIn: STM/Romaniasiain neuvottelukunta RONK
Instagram: @romaniasiain_neuvottelukunta 
 
Janette Grönfors
specialsakkunnig, general sekreterare
janette.gronfors(at)gov.fi​
p. 0295 163 502, 050 341 3655
 
Romska politiken, kommunikation & media, internationella frågor, Europa rådet (ADI-ROM) nationella kontaktpunkten för romer (EU/NRCP) 
 
 
  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

Anna palautetta

Kaikki saamamme palaute on tervetullutta ja tärkeää. Käsittelemme palautteet luottamuksellisesti.