Suomen romanien historia, toim. Panu Pulma (2012)

Linkki kustantajan (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) sivuille

 

 

Linkkejä 
 

Opetushallitus

Romanipolitiikka STM:n verkkosivuilla

Romanit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla

Ohjeita palveluntuottajille THL, romanien kohtaaminen turvakodeissa.

Yhdenvertaisuus.fi - Oikeusministeriön ylläpitämä sivusto yhdenvertaisuudesta

Roma and Travellers Hallitusten välisen yhteistyöjärjestö Euroopan neuvoston (Council of Europe) romaniverkkosivut

Roma equality inclusion and participation in EU Euroopan Komissio, Romaniasiat EU:ssa

Roma and Sinti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n romaniverkkosivut 

romanit.fi - Romanien historiasta ja tapakulttuurista 

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

FI SV EN

Publikationer

 

 

Fler publikationer finns på finska på vår finskspråkiga websidor.