• Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

FI SV EN

Riksomfattande delegationen för romska ärenden

Den riksomfattande delegationen för romskaärenden har till uppgift att främja den romskabefolkningens möjligheter att på likvärdiga villkor delta i samhällslivet samt att främja den romska befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella levnadsförhållanden. Delegationen verkar som ett samarbets- och sakkunnig organ mellan romer och myndigheter i Finland. Delegationen började sin verksamhet år 1956. Delegationen arbetar i anslutning till socialochhälsovårdsministeriet. Statsrådet tillsätter delegationen för tre år åtgången.

Delegationen består av en ordförandeoch en vice ordförande samt högst 16 andra medlemmar. Hälften av delegationens medlemmar representerar den romska befolkningen. De övriga medlemmarna representerar socialochhälsovårdsministeriets, utrikesministeriets, inrikesministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, arbets- och näringsministeriets, miljöministeriets och Utbildningsstyrelsens förvaltningsområden.

Delegationen sysselsätter en heltidsanställdgeneralsekreterare och en deltidsanställd avdelningssekreterare. Generalsekreteraren berederdelegationens arbete och verkställer delegationens beslut. Vanligen är ordföranden ennuvarande riksdagsledamot.

Delegationen sammanträder 6-8 gånger per år. Arbetsutskottet bereder de ärenden som tas upp vid delegationens möten. Delegationen ordnar årligen riksomfattande seminarier, till vilka både myndigheternas och den romskabefolkningens representanter inbjuds. Seminarierna anknyter till aktuella teman i delegationens årliga verksamhetsplaner. Delegationen har redan länge samarbetat med de nordiskaländerna och internationella organisationer.

Kokoonpano 2020-2022

Romaniasiain neuvottelukunta kokoonpano 1.1.2020-31.12.2022

Puheenjohtaja:
Filatov Tarja, kansanedustaja, Eduskunta

Varapuheenjohtaja:
Lindgren Henry, suunnittelija, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Jäsenet:

Angersaari Inga, Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano Forum

Enqvist Måns, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

Ståhlberg Tanja, työ- ja elinkeinoministeriö

Lehmusta Taito, puheenjohtaja, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Ahlgren Rosita, puheenjohtaja, Kristillisten romaninaisten yhdistys - Kromana ry

Majaniemi Päivi, rahastonhoitaja, Suomen Romaniyhdistys ry

Merisaari Rauno, ihmisoikeussuurlähettiläs, ulkoasiainministeriö

Kairimo Katri, Suomen Kuntaliitto

Nyman Henry, Elämä ja Valo ry

Pietiläinen Jorma, ympäristöministeriö

Rajanen Jari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Schwartz Miriam, asiantuntija, Opetushallitus

Valentin Helena, suunnittelija, Itä-Suomen aluehallintovirasto,
Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Varsa Hannele, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Zitron Arto, Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Åkerlund Tuula, Romano Missio ry

Asettamispäätös 2020-2022