• Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

FI SV EN

The National Advisory Board on Romani Affairs

The task of the Advisory Board on Romani Affairs is to enhance the equal participation of the Roma population in the Finnish society, to improve their living conditions and socio-economic position and to promote their culture. Its work includes cooperation and expert help in matters involving the Roma and the authorities in Finland. The Government appointed the first Advisory Board on Romani Affairs in 1989, but its work actually began in 1956 under the name Advisory Board on Gypsy Affairs. The Advisory Board functions in conjunction with the Ministry of Social Affairs and Health.

The Government appoints the Advisory Board for three years at a time. The Advisory Board includes a chairperson, a vice-chairperson and a maximum of 16 other members. Half of the members represent the Roma population; the other half represent the administrative sectors of the Ministry of Social Affairs and Health, Ministry for Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Education and Culture, Ministry of Economic Affairs and Employment, Ministry of the Environment, and the Association of Finnish Local and Regional Authorities. The Advisory Board employs a full time General Secretary and a part-time secretary. The General Secretary prepares the work of the Advisory Board and carries out its decisions.

The Advisory Board convenes about ten times per year. The work section prepares matters to be brought up at meetings. Every year the Advisory Board organises seminars, to which both authorities and representatives of the Roma population are invited. The seminars deal with current themes of development included in the annual action plan of the Advisory Board. The Advisory Board has long been involved in european, international and Nordic cooperation.

Kokoonpano 2020-2022

Romaniasiain neuvottelukunta kokoonpano 1.1.2020-31.12.2022

Puheenjohtaja:
Jaska Siikavirta, puheenjohtaja, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:
Lindgren Henry, suunnittelija, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Jäsenet:

Angersaari Inga, Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano Forum

Enqvist Måns, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

Ståhlberg Tanja, työ- ja elinkeinoministeriö

Lehmusta Taito, puheenjohtaja, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Ahlgren Rosita, puheenjohtaja, Kristillisten romaninaisten yhdistys - Kromana ry

Majaniemi Päivi, toimistopäällikkö, Suomen Romaniyhdistys ry

Merisaari Rauno, ihmisoikeussuurlähettiläs, ulkoasiainministeriö

Kairimo Katri, Suomen Kuntaliitto

Nyman Henry, Elämä ja Valo ry

Matleena Haapala, ympäristöministeriö

Rajanen Jari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Schwartz Miriam, asiantuntija, Opetushallitus

Valentin Helena, suunnittelija, Itä-Suomen aluehallintovirasto,
Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Varsa Hannele, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Zitron Arto, Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Åkerlund Tuula, Romano Missio ry

Asettamispäätös 2020-2022

 

 

Romaniasiain neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu

  • seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
  • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
  • edistää romanikielen ja kulttuurin vahvistumista
  • tukea alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa
  • osallistua pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi.
FI SV EN

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Neuvottelukunta vaikuttaa Suomen lainsäädännön ja hallinnon kehittämiseen romaneja koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan aloitteesta perustettiin vuonna 1994 Romaniväestön koulutusryhmä Opetushallitukseen. Vuonna 2000 perustuslakiin lisättiin maininta romanien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Neuvottelukunnan työn painopiste on kotimaan toiminnassa. Kansainvälinen yhteistyö ja siihen liittyvät asiat ovat kuitenkin merkittävästi lisääntyneet viime vuosina neuvottelukunnan työssä. Ihmisoikeuksia, vähemmistöjä ja syrjintää koskevan kansainvälisen ja kotimaisen lainsäädännön kehittyminen tuo neuvottelukunnalle uusia tehtäviä.

 

Romaniasiain neuvottelukunta tekee tiiviisti yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Neuvottelukunta seuraa Euroopan neuvoston, EU:n, Etyjin ja muiden kansainvälisten instituutioiden työskentelyä romanien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi