• Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

FI SV EN

The National Advisory Board on Romani Affairs

The Advisory Board functions in conjunction with the Ministry of Social Affairs and Health.

Task of the Advisory Board on Romani Affairs is to enhance the equal participation of the Roma population in the Finnish society, to improve their living conditions and socio-economic position and to promote their culture. Its work includes cooperation and expert help in matters involving the Roma and the authorities in Finland. The Government appointed the first Advisory Board on Romani Affairs in 1989, but its work actually began in 1956 under the name Advisory Board on Gypsy Affairs.

The Government appoints the Advisory Board for three years at a time. The Advisory Board includes a chairperson, a vice-chairperson and a maximum of 16 other members. Half of the members represent the Roma population; the other half represent the administrative sectors of the Ministry of Social Affairs and Health, Ministry for Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Education and Culture, Ministry of Economic Affairs and Employment, Ministry of the Environment, and the Association of Finnish Local and Regional Authorities. The Advisory Board employs a full time General Secretary. The General Secretary prepares the work of the Advisory Board and carries out its decisions.

The Advisory Board convenes about 5-6 times per year. The work section prepares matters to be brought up at meetings. Every year the Advisory Board organises seminars, to which both authorities and representatives of the Roma population are invited. The seminars deal with current themes of development included in the annual action plan of the Advisory Board. The Advisory Board has long been involved in european, international and Nordic cooperation.

Kokoonpano 2023-2025

Puheenjohtaja: Aki Lindén, kansanedustaja

Varapuheenjohtaja: Tino Varjola, pastori

 

Jäsenet:

Anna Mikander, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Jortikka-Laitinen, ulkoasiainneuvos, ulkoministeriö

Aino Salmi, johtava asiantuntija, sisäministeriö

Ahti Avikainen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Taina Riski, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Matleena Haapala, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö

Miriam Schwartz, asiantuntija, Opetushallitus

Maria Salenius, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Ossi Blomerus, Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Armas Hagert, Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Taito Lehmusta, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Ramona Grönstrand, Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Tino Varjola, pastori, Elämä ja Valo ry

Tuula Åkerlund, toiminnanjohtaja, Romano Missio ry

Dimitri Lindgren, koordinaattori, Suomen Romaniyhdistys ry

Janne Blomerus, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Romanifoorumi

 

Pysyvät asiantuntijat:

Helena Valentin, suunnittelija, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Malla Laiti, erikoisuunnittelija, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Katja Grenrot, erikoissuunnittelija, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Henry Lindgren, suunnittelija, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nada Al Omair, hankepäällikkö, oikeusministeriö

Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Måns Enqvist, poliisitarkastaja, Poliisihallitus

Romaniasiain neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu

  • seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
  • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
  • edistää romanikielen ja kulttuurin vahvistumista
  • tukea alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa
  • osallistua pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi.
FI SV EN

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Neuvottelukunta vaikuttaa Suomen lainsäädännön ja hallinnon kehittämiseen romaneja koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan aloitteesta perustettiin vuonna 1994 Romaniväestön koulutusryhmä Opetushallitukseen. Vuonna 2000 perustuslakiin lisättiin maininta romanien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Neuvottelukunnan työn painopiste on kotimaan toiminnassa. Kansainväliset asiat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina ja se näkyy erityisesti erityisasiantuntijan/pääsihteerin työssä. Ihmisoikeuksia, vähemmistöjä ja syrjintää koskevan kansainvälisen ja kotimaisen lainsäädännön kehittyminen tuo neuvottelukunnalle uusia tehtäviä.

 

Romaniasiain neuvottelukunta tekee tiiviisti yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Neuvottelukunta seuraa Euroopan neuvoston, EU:n, Etyjin ja muiden kansainvälisten instituutioiden työskentelyä romanien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi