FI SV EN

De regionala delegationerna för romska ärenden

Det finns fyra regionala delegationer för romska ärenden i anslutning till regionförvaltningsverken i Södra Finland, Västra Finland, Sydvästra Finland och Norra Finland. De regionala delegationerna verkar som tväradministrativa samarbetsorganen mellan den romska befolkningen och myndigheter. Till de regionala delegationernas uppgifter hör att främja likställdhet och att motarbeta diskriminering. De regionala delegationerna har erbjudit romerna möjlighet att engagera sig i beslutsfattande. Delegationernas uppgifter och ställning baserar sig på statsrådets förordning.

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Malla Laiti
erikoissuunnittelija
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 110 (Ratapihantie 9), 00521 Helsinki
PL 150 (Birger Jaarlin katu 13), 01301 Hämeenlinna
puh. 0295 116 153, 040 745 8118
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi 
Asettamispäätös ja kokoonpano 2017-2019
 

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Helena Valentin
suunnittelija
Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50, 50101 Mikkeli
puh. 029 501 6952, 040 505 1325
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.
Asettamispäätös ja kokoonpano 2020-2022


 

Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Katja Theresa Ärling

erikoissuunnittelija
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

PL 22, 20801 Turku
Puhelin: vaihde 0295 018 000
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Asettamispäätös ja kokoonpano 2020-2022

 

Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Henry Lindgren
suunnittelija
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PL 293 (Viestikatu 1), 90101 Oulu
puh. 050 456 0170, fax  071 876 2117
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Asettamispäätös ja kokoonpano 2020-2022

Toimintasuunnitelma 2020