FI SV EN

De regionala delegationerna för romska ärenden

Det finns fyra regionala delegationer för romska ärenden i anslutning till regionförvaltningsverken i Södra Finland, Västra Finland, Sydvästra Finland och Norra Finland. De regionala delegationerna verkar som tväradministrativa samarbetsorganen mellan den romska befolkningen och myndigheter. Till de regionala delegationernas uppgifter hör att främja likställdhet och att motarbeta diskriminering. De regionala delegationerna har erbjudit romerna möjlighet att engagera sig i beslutsfattande. Delegationernas uppgifter och ställning baserar sig på statsrådets förordning.

  • Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Malla Laiti
erikoissuunnittelija
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 110 (Ratapihantie 9), 00521 Helsinki
PL 150 (Birger Jaarlin katu 13), 01301 Hämeenlinna
puh. 0295 116 153, 040 745 8118
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Kokoonpano 2023 - 2025

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Helena Valentin
suunnittelija
Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50, 50101 Mikkeli
puh. 029 501 6952, 040 505 1325
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi
 

Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

 

Katja Grenrot
erikoissuunnittelija
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
PL 22, 20801 Turku
Puhelin: vaihde 0295 018 000
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Kokoonpano 2023 - 2025

Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Henry Lindgren
suunnittelija
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PL 293 (Viestikatu 1), 90101 Oulu / Linnankatu 1-3, 90100 Oulu
puh. 050 456 0170, fax  071 876 2117
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Kokoonpano 2023 - 2025
Oulu: Paikallinen romaniasiain toimenpideohjelma (MAARO-ohjelma)
Kajaani: Paikallinen romaniasiain toimenpideohjelma (MAARO-ohjelma)