• Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK

EN FI SV

De regionala delegationerna för romska ärenden

Det finns fyra regionala delegationer för romska ärenden i anslutning till regionförvaltningsverken i Södra Finland, Västra Finland, Sydvästra Finland och Norra Finland. De regionala delegationerna verkar som tväradministrativa samarbetsorganen mellan den romska befolkningen och myndigheter. Till de regionala delegationernas uppgifter hör att främja likställdhet och att motarbeta diskriminering. De regionala delegationerna har erbjudit romerna möjlighet att engagera sig i beslutsfattande. Delegationernas uppgifter och ställning baserar sig på statsrådets förordning.

Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Malla Laiti
erikoissuunnittelija
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 110 (Ratapihantie 9), 00521 Helsinki
PL 150 (Birger Jaarlin katu 13), 01301 Hämeenlinna
puh. 0295 116 153, 040 745 8118
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi 
Asettamispäätös ja kokoonpano 2017-2019
 

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta


Helena Valentin
suunnittelija
Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50, 50101 Mikkeli
puh. 029 501 6952, 040 505 1325
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.
Asettamispäätös ja kokoonpano 2020-2022