YK; Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus; ihmisoikeuskomitean loppupäätelmät

Julkaisuajankohta 13.1.2022 15.37
Tiedote

Olimme mukana viime vuonna maaliskuussa Suomen valtuuskunnassa seitsemännen määräaikaisraportin kokouksissa. Tässä on Ulkoministeriöstä YK:n ihmisoikeuskomitean loppupäätelmät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa.

Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista
1. Ihmisoikeuskomitea käsitteli Suomen seitsemännen määräaikaisraportin (CCPR/C/FIN/7) 3758., 3759. ja 3760. kokouksissaan (ks. CCPR/C/SR.3758, CCPR/C/SR.3759 ja CCPR/C/SR.3760), jotka pidettiin 2., 3. ja 4.maaliskuuta 2021. Kokoukset pidettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisesti koronaviruspandemian (covid-19) vuoksi. Komitea hyväksyi nämä loppupäätelmät 3774. kokouksessaan, joka pidettiin 23. maaliskuuta 2021.
 
A. Johdanto
2. Komitea ottaa myönteisesti vastaan Suomen seitsemännen määräaikaisraportin ja siinä annetut tiedot. Komitea arvostaa mahdollisuutta käydä jälleen rakentavaa vuoropuhelua sopimusvaltion valtuuskunnan kanssa toimista, joihin raportointikaudella on ryhdytty yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi.
 
Komitea kiittää sopimusvaltiota tämän kirjallisista vastauksista (CCPR/C/FIN/7) raportointia edeltävään kysymyslistaan (CCPR/C/FIN/QPR/7) ja näitä vastauksia täydentävistä valtuuskunnan suullisista vastauksista sekä komitealle kirjallisesti annetuista tärkeistä lisätiedoista.
 
B. Myönteiset näkökohdat
3. Komitea pitää myönteisenä, että sopimusvaltio on toteuttanut seuraavat lainsäädäntö- ja politiikkatoimet:
 
(a) yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), hyväksytty vuonna 2014, ja yhdenvertaisuusvaltuutetun viran sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan perustaminen;
(b) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muutokset (1329/2014) vuonna 2014;
(c) laki tiedustelutoiminnan valvonnasta (121/1019) ja 1. helmikuuta 2019 tehdyt eduskunnan
työjärjestyksen (123/2019) muutokset, joilla säädettiin tiedusteluvalvontavaltuutetun viran ja tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta sekä siviili- että sotilastiedustelun valvontaa varten;
(d) laki Syyttäjälaitoksesta (32/2019), jolla varmistetaan syyttäjien täysimääräinen riippumattomuus ja itsenäisyys;
(e) toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma kaudelle 2017–2019;
(f) tasa-arvo-ohjelma kaudelle 2016–2019;
(g) ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kaudelle 2016–2017;
(h) Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi, vuonna 2016;
(i) naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen toimeenpanosuunnitelma kaudelle 2018–2021;
(j) kansallinen romanipoliittinen ohjelma kaudelle 2018–2022, vuonna 2018; 
(k) vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanon toimintaohjelma, vuonna 2018;
(l) toimintasuunnitelma lesbo-, homo- ja biseksuaalien sekä trans- ja intersukupuolisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien saavuttamiseksi Ahvenanmaan yhteiskunnassa kaudelle 2019–2025, vuonna 2019.
 
 

Ajankohtaista