Yhdenvertaisuussuunnitelma ja romanit – työkaluja suunnitteluun 13.5.2022

Julkaisuajankohta 12.4.2022 14.13
Tiedote

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Tervetuloa webinaariimme romanien asumisen, romanipolitiikan ja yhdenvertaisuussuunnittelun yhdyspinnoille.

Luvassa tietoa, keskustelua ja konkreettisia esimerkkejä näistä kysymyksistä:

  • Miten valmistetaan tietoon perustuva ja paikallisiin tarpeisiin vastaava yhdenvertaisuussuunnitelma?
  • Minkälaisia työkaluja on olemassa suunnittelun aloittamiseksi, edelleen kehittämiseksi ja prosessin tukemiseksi?
  • Miten siirrytään yleisestä lähestymistavasta yksityiskohtaisempaan suunnitteluun siten, että yksilöiden ja ryhmien taustat ja olosuhteet tulevat huomioiduksi?
  • Miten yhdenvertaisuussuunnittelu saadaan kommunikoimaan lakien, valtakunnallisten toimintaohjelmien ja strategioiden kanssa?

Kohderyhmä

Tilaisuus on suunnattu kaikille yhdenvertaisuuskysymysten parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.

Järjestäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kuntaliitto, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Oikeusministeriö (OM), Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Ajankohtaista