Valtakunnallisen romaniasiain neuvottelupäivän 8.12. teemana on romanityön kehittäminen

Julkaisuajankohta 9.12.2021 8.57
Tiedote

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelupäivä 8.12.2021 toteutetaan webinaarina. Neuvottelupäivän järjestelyistä vastaavat Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta yhteistyössä valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan kanssa.

Romanipoliittiset kysymykset ovat ajankohtaisia edelleen. Tällä hetkellä keräämme tietoa romanipoliittisen ohjelman seurantaraporttia varten sekä kartoitamme mitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään romanityössä. Pohdimme myös konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä tulevaan Romanipoliittiseen ohjelmaan ROMPO 3 , joka tehdään ajanjaksolle 2023-2030. Romanipoliittisissa ohjelmissa aiheina ovat olleet lähinnä koulutus-, asumis-, yhdenvertaisuus-, työllisyys- ja kulttuurikysymykset. Romanipoliittisten toimien arviointia ja niiden vaikutusta on tutkittu vähän Suomessa ja siksi on hyödyllistä saada tietoa hyviksi havaituista käytänteistä, joita voisi mallintaa. Erityistä painoarvoa on romanien itsensä määrittämässä elämäntapapolitiikassa. Mitä romanien yhteiskunnallinen osallisuus tarkoittaa ja missä romanit haluavat olla osallisina? 

Neuvottelupäivän tavoitteena on koota laajasti yhteen romaniväestöä, romaniasiain neuvottelukuntien jäseniä, paikallisten romanityöryhmien ja romanijärjestöjen toimijoita sekä viranomaisia ja muita yhteistyötahoja keskustelemaan romanityön kehittämisestä, nyt ja tulevaisuudessa.
 

Ajankohtaista