Väitöstutkimus: Suo­men ro­ma­nien ja pää­väes­tön suh­teet pi­täi­si huo­mioi­da pa­rem­min

27.11.2020 14.04
Tiedote

Väitöksen mukaan romanipoliittisen ohjelman priorisointia pitäisi järjestää uudelleen siten, että siinä huomioidaan pääväestön ja romanien väliset suhteet.

Väitöstutkimus osoittaa, että Suomen romanipoliittisesta ohjelmasta nousevat toimenpide-ehdotukset tapahtuvat sosiaalisessa kentässä, jossa kulttuuriset ja sosiaaliset oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti.

Toimenpiteitä tehdään pääväestön viitekehyksestä käsin eikä niissä huomioida romanien yhteiskunnallista asemaa sekä historiallisesti kehittynyttä rakenteellista toiseuttamista ja rodullistamista.

Tutustu tarkemmin Marko Stenroosin väitöskirjaan Helsingin yliopiston sivuilla.

Ajankohtaista