Uusi selvitys romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta

Julkaisuajankohta 21.2.2022 9.54
Tiedote
Kuvalähde: ”Enemmän samanlaisia kuin erilaisia : Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa”, Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. (Linkki julkaisuun tiedotteen lopussa)

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja kansallinen lapsistrategia käynnistävät selvitystyön romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Aihetta tarkastellaan lasten ja nuorten näkökulmista. Selvitystä toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) kanssa

– YK:n lapsen oikeuksien komitea on päätelmissään todennut, että Suomen tulee ottaa romanilasten oikeudet aiempaa paremmin huomioon. Lasten oikeuksien toteutumisesta on meillä hyvin vähän tietoa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa romanilasten näkemyksiä ja elämää on selvitetty yli kymmenen vuotta sitten. Tällöin lapset ja nuoret pohtivat haastatteluissa esimerkiksi sitä, miten oman romani-identiteetin voi säilyttää vahvana suomalaisen yhteiskunnan tarjoamissa raameissa, mitä hyvä elämä on ja millaista sen haluaisi olevan. Nyt käynnistettävä selvitys on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja sen rahoittama

Ajankohtaista