Teimme marraskuussa 2020 koronakyselyn puhelimitse romanitoimijoille

26.11.2020 8.00
Tiedote

Kysely toteutettiin STM/Romaniasiain neuvottelukunnan toimesta puhelimitse romanijärjestöissä toimiville, eri hankkeissa ja projekteissa työskenteleville sekä aluehallintovirastojen alaisuudessa toimivien alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien suunnittelijoille. Vastaukset perustuvat toimijoiden arkielämän havaintoihin ja niistä on koottu yhteenveto.

Yhteenvetoa vastaajien kanssa käydyistä keskusteluista 

Korona on ollut isku yhteisöllisyydelle, jonka merkitys on todella suuri. Hautajaiset ja syntymäpäivät järjestetään yleensä isossa mittakaavassa, mutta tällä hetkellä on järjestetty vain pienimuotoisia muistamisia ulkotiloissa. On tärkeä kysymys, millaisia vaikutuksia koronalla on yksilöiden mielenterveyteen yhteisössä, jossa yhteisöllisyys on suuri voimavara.

Vuoden 2020 väkivaltatapaukset herättivät huolta. Poliisihallituksen ja oikeusministeriön kanssa on käsitelty 200 romaneiden kesken tapahtunutta vakavaa väkivaltatapausta. Näissä tapauksissa oli suuri piikki vapun jälkeen. Väkivaltatapaukset alkoivat yleistyä keväällä, kun koronarajoitukset lievenivät. On nähtävissä, että isompi ahdistus purkautuu, kun ihmisillä on pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

Kevään ja syksyn aikana on ollut huomattavissa ns. ”radikalisoitumista” vastaavia elementtejä yhteisössä, esim. väkivaltaisen ja epäsosiaalisen käytöksen leviäminen ja esiintyminen sosiaalisen median kanavissa. Vaikuttavia tekijöitä ovat koronan tuomat rajoitukset ja epätietoisuus sekä mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet, jotka korona on mahdollisesti laukaissut. 

Järjestötyön ja sen toteuttaman matalan kynnyksen tuen merkitys korostuu korona-aikana. Romanijärjestöt kannustavat jäseniään levittämään tietoa koronasta ja rajoituksista romaniyhteisölle. Monet kokevat, että paikallisjärjestöt eivät auta heitä kuten tavallisesti järjestötyön toimiessa etänä. Koronan vuoksi tapahtumiin, joissa voi olla fyysisesti läsnä, on rajattu osallistujamäärä. Tämä näyttää vaikuttavan siihen, että myös etäyhteyksin osallistuvien ihmisten määrä on laskussa. Edellä kuvattu voi edistää syrjäytymistä. 

Vastauksissa toistui se, että tiedossa on kaksi iäkästä palvelutalossa koronaan menehtynyttä romania. Vastauksissa vahvuutena korostui romaniväestön tarkka hygieniakäsitys.  
 

Ajankohtaista