SYKSYN 2021 TEEMAT: Romanipolitiikka ja osallisuus

Julkaisuajankohta 11.2.2022 11.59
Tiedote
Vuoden 2021 toteumaa vuosikellossa Kuva: J.K.G

Syksyn 2021 aikana kokoustettiin kaikkien tahojen kanssa edelleen sähköisesti, etäältä, pääasiallisesti Teamsin välityksellä. Yhteydenpito romaniväestön ja muiden tahojen kanssa on ollut säännöllistä ja aktiivista. Fyysisten tapaamisten puuttumisen myötä yhteydenottamisen kynnys on selkeästi madaltanut ja palaverien järjestäminen eri tahojen kanssa lyhyelläkin varoitusajalla on ollut helppoa ja toimivaa.

 

Syksyn 2021 aikana kokoustettiin kaikkien tahojen kanssa edelleen sähköisesti, etäältä, pääasiallisesti Teamsin välityksellä. Yhteydenpito romaniväestön ja muiden tahojen kanssa on ollut säännöllistä ja aktiivista. Fyysisten tapaamisten puuttumisen myötä yhteydenottamisen kynnys on selkeästi madaltanut ja palaverien järjestäminen eri tahojen kanssa lyhyelläkin varoitusajalla on ollut helppoa ja toimivaa.

Romaniväestöä kutsuttiin säännöllisesti mukaan RONKin työhön yhdessä työstämään lausuntoja ja kannanottoja.  Osallisuus, osallistuminen ja romanipolitiikkaan vaikuttaminen onnistui hyvin syksyn aikana.

Syksyn kantavana teemana olivat Suomen romanipolitiikka ja osallisuus. Syksyllä käynnistettiin Romanipoliittisen ohjelman ROMPO2 (2018-2022) loppuraportin aineiston keruu sekä uuden ohjelman vuosille 2023-2030 ’ROMPO3 tulevaisuuden muistelu’ työpajat, joiden järjestelyistä päävastuu oli THL:llä. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä.

 

RONK, Työvaliokunta, LIEPO kokoukset syksyllä

Ronkin sekä työvaliokunnan kokouksia, kumpiakin, pidettiin kaksi syksyn aikana.

Liepon (AVI, STM + THL/ROMPO) kokouksia pidettiin 9, näiden lisäksi pidettiin useita sekä sähköisiä- että puhelinpalavereja eri kokoonpanoilla tarpeen mukaan.

 

Ajankohtaista