RONKin tämän kevään teemoina olivat osallisuus, vaikuttaminen ja media

12.7.2021 10.51
Tiedote
valokuva lila-valkokirjavista orvokeista

Kevään merkittävin asia oli ’EU:n strategisen puiteohjelman romanien yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja osallistumisesta 2030’ julkaiseminen maaliskuussa. Ohjelmaa esiteltiin laajasti jo kevään aikana eri tahoille Suomessa. Aloitamme uuden romanipoliittisen ohjelman, ROMPO 3, valmistamisen jo syksyllä 2021. Kevään aikana käynnistyi myös ulkoministeriön tilaustutkimus Suomen ja suomalaisten toimijoiden toiminnasta eurooppalaisen romanipolitiikan kehittämiseksi. Tutkimusraportti valmistuu heinäkuussa 2021.

Sähköisen osallistumisen helppous on mahdollistanut usean RONKin/verkoston jäsenen osallistumisen muun muassa työpajoihin, seminaareihin ja kannanottojen/lausuntojen valmisteluun kevään aikana. Samanaikaisesti romaniasiat ovat olleet vahvasti esillä valtakunnallisessa mediassa niin kansainvälisen romanipäivän kuin muidenkin aiheiden osalta.

Romaniasiain neuvottelukunnan toimintakertomus: Kevät 2021  

Ajankohtaista Tiedote