RONK KOMMENTOI YLEn uutiseen 7.5.2021 Helsingin poliisi piti vuosia kirjaa romanien liikkeistä

18.5.2021 15.00
Tiedote

Kommentti Ylelle annettu sunnuntaina 9.5.2021 klo 20.20

Tämä uutisointi https://yle.fi/uutiset/3-11920475 herättää paljon ajatuksia ja tunteita romaniväestössä. Aiheesta on keskusteltu sosiaalisessa mediassa viikonlopun aikana. Romaniväestö on tuonut viime vuosien aikana useamman kerran esiin huolensa etnisestä profiloinnista. Pidämme hyvänä sitä, että Poliisihallitus on lähtenyt asiaa selvittämään ja että asiasta uutisoidaan Yleisradion toimesta.

Romaniväestössä ollaan myös tietoisia siitä,  että syrjivä etninen profilointi on ristiriidassa Perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Meille on kaikille taattu oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti lain edessä ja ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa yhteiskunnassamme. Meillä on turvanamme lainsäädäntö Perustuslain 2. luvussa esimerkiksi 6 § Yhdenvertaisuuslaki ja Laki 7 § Oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Suomi on sitoutunut noudattamaan myös Euroopan unionin ihmissoikeussopimusta (63/1999). 
 
Pidämme tärkeänä ja välttämättömänä sitä, että  syrjinnän ja rasismin ’nollatoleranssi’ toteutuu myös käytännössä niin poliisien työssä kuin muuallakin yhteiskunnassamme. Hedelmällisen yhteistyön, yhteisötyön ja ennaltaehkäisevän työn keskiössä on keskinäinen luottamus ja niin se on myös romaniyhteisön kanssa tehtävän työn kanssa.

Poliisien koulutuksessa, poliisikokelaasta ylimpään johtoon, tulisi olla selkeästi kirjatut käytännön toimenpiteet siitä miten syrjintää ehkäistään, miten siihen puututaan, mitä ja miten aiheesta koulutetaan ja miten varmistetaan kaikkien tietoon seuraukset  siitä mitä asiattomasta käytöksestä seuraa. 

Janette Grönfors
Erityisasiantuntija 
vs.pääsihteeri

Sosiaali- ja terveysministeriö
Romaniasiain neuvottelukunta

AIHEESTA LISÄÄ

’Pysäytetyt– Etninen profilointi Suomessa’ tutkimus tarkastelee etnistä profilointia Suomessa, 2018. http://www.profiling.fi/wp-content/uploads/2018/04/Pysaytetyt_SUOM.pdf 

YLE 8.5.2021 Ohisalo ja Poliisihallitus vastaavat väitteisiin poliisin rasistisesta toiminnasta – "Rasistinen asenne ei kuulu poliisin arvomaailmaan" 
Linkki YLE:n uutiseen: https://yle.fi/uutiset/3-11922735   
 
YLE 18.5.2021 Poliisihallitus salaa Helsingin poliisin antaman selvityksen, joka koskee vuosia jatkunutta romanien valvontaa
Linkki YLE:n uutiseen: https://yle.fi/uutiset/3-11936311 

Ilkka-Pohjalainen 19.5.2021 Helsingin poliisilaitos kiistää etnisen profiloinnin romanien valvonnassa – poliisi julkisti Poliisihallituksen aiemmin salaaman selvityksen: https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/helsingin-poliisilaitos-kiistaa-etnisen-profiloinnin-romanien-valvonnassa-poliisi-julkisti-poliisihallituksen-aiemmin-salaaman-selvityksen-1.14335884 

Ajankohtaista Tiedote