Romaninuoret keskustelivat 17.6. opetusministeri Li Anderssonin kanssa

Julkaisuajankohta 20.6.2022 10.54
Tiedote

Romanipoliittiseen ohjelmaan (Rompo2, 2018-2022) liittyen romaninuorille järjestettiin alueellisia tilaisuuksia, joissa nousi esille syrjinnän, rasismin ja toiseuttamisen jokapäiväinen todellisuus, jossa romaninuoret elävät. Tilaisuuksista päävastuu oli oikeusministeriöllä.

Romanipoliittiseen ohjelmaan (Rompo2) liittyen romaninuorille järjestettiin alueellisia tilaisuuksia vuosien 2021-2022 aikana, joissa nousi esille syrjinnän, rasismin ja toiseuttamisen jokapäiväinen todellisuus, jossa romaninuoret elävät. Ikäviäkin kokemuksia käsitellään usein yhteisöllisesti huumorilla.

Tilaisuuksien jälkeen tuli idea, että järjestettäisiin osalle nuorista mahdollisuus tavata jotain päättäjää ja tuoda näitä pääviestejä esille kertoo erityisasiantuntija Katriina Nousiainen oikeusministeriöstä. Päättäjäksi valikoitui opetusministeri Li Andersson, koska monet romaninuorten alueellisissa tilaisuuksissa esiin nousseista teemoista liittyivät koulutukseen. Opetusministerin tapaaminen oli perjantaina 17.6.2022 ja siihen osallistuivat Leif Hagert, Michelle Kasa, Rosita Långström, Katriina Nousiainen sekä erityisasiantuntija, Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Janette Grönfors sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Nuoret kertoivat ministerille romanien kohtaamasta arkipäiväisestä rakenteellisesta rasismista. Teimme myös ehdotuksia konkreettisista politiikkatoimista, joilla voitaisiin vastata ongelmiin. Näitä toimia ovat muun muassa se, että Suomen historian opetuksen yhteydessä tulisi varmistaa se, että Suomen historiassa mainitaan myös romanit osana sitä. Lisäksi toimme esille sen, että opettajien koulutuksessa tulisi olla kaikille opiskelijoille opintoihin kuuluvana osuus perinteisistä etnisistä vähemmistöistä Suomessa. 

Ajankohtaista