Romanilapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa selvityksen raportti

Julkaisuajankohta 2.12.2021 13.56
Tiedote

Suomessa ei ole aikaisemmin kerätty tietoa alle kouluikäisten romanilasten tilanteesta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkityksen on katsottu monissa tutkimuksissa tukevan lapsen myöhempää koulutuspolkua.

Romanilapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -selvityksen aineisto tukeutuu kyselyihin, joihin ovat vastanneet alle kouluikäisten romanilasten huoltajat sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö. Kaikissa kyselyissä tarkasteltiin muun muassa lasten yleisiä valmiuksia, heidän osallistumisaktiivisuuttaan sekä huoltajien ja henkilöstön kokemuksia. Selvitys sisältää toimenpide-esityksiä. 

Opetushallitus on aikaisemmin tehnyt kaksi selvitystä romanioppilaiden perusopetuksen tilanteesta (2004 ja 2011) ja lisäksi selvittänyt aikuisen romaniväestön koulutustaustoja (2015). Suomessa ei ole aikaisemmin kerätty tietoa alle kouluikäisten romanilasten osallistumisesta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tämä selvitys on vuosilta 2018–2019 ja se on yksi Suomen romanipoliittisen ohjelman 2018–2022 toimenpiteistä. (Opetushallitus)

Raportti on luettavissa: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/romanilapset-varhaiskasvatuksessa-ja-esiopetuksessa 

Ajankohtaista