Romanien edustus eurooppalaisissa museokokoelmissa: Pedagoginen opas "Volume 2 - the Prado"

23.9.2020 10.51
Tiedote
Kuvassa on kokoelma 1600- ja 1900-luvun taideteoksia, jotka käsittelevät romaneita ja/tai matkustajia.

Mitä taideteokset opettavat meille luomisajastaan? Mitä meille opetetaan ihmisten ja yhteiskuntaryhmien välisestä vuorovaikutuksesta?

Pedadoginen opas "Volume 2 - the Prado" antaa vastauksia, selittää ja samalla kyseenalaistaa romaneille annetun aseman Prado-museon kokoelmissa. Opas noudattaa Euroopan neuvoston strategista tavoitetta, joka koskee romaneihin ja matkailijoihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja syrjinnän torjumista.

Opas keskittyy siihen, mitä jotkin Madridin Prado-museossa esitellyistä teoksista kertovat romanien asemasta Euroopassa 1600- ja 1900-luvuilla.

Oppaasta löytyy viiteentoista eri maalaukseen liittyvää taustoitusta, joiden avulla kannustetaan pohtimaan maalausten yhteiskunnallisia asiayhteyksiä ja luodaan yhtymiä nykyiseen käsitykseen romaneista ja matkailijoista nyky-yhteiskunnassa.

 

Ajankohtaista