Romaniasiain neuvottelukunta seuraa syrjinnän ja etnisen profiloinnin kiellon noudattamista

Julkaisuajankohta 2.6.2023 14.12
Tiedote

Poliisihallitus antoi ratkaisun Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoon perustuvasta laillisuusselvityksestä 2.6.2023, joka esittää jatkosuosituksia syrjinnän estämiseksi poliisitoiminnassa. Poliisihallituksen laillisuusvalvonta esittelee laillisuusselvityksen Romaniasiain neuvottelukunnalle, joka huomioi, miten poliisi toteuttaa osaltaan romanipoliittisen ohjelman linjausta yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä.

Poliisihallitus antoi ratkaisun Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoon perustuvasta laillisuusselvityksestä 2.6.2023, joka esittää jatkosuosituksia syrjinnän estämiseksi poliisitoiminnassa.

Poliisihallitus oli aiemmin selvittänyt omaehtoisesti Helsingin poliisin vuosina 2013-2015 toteuttamaa rikosten ennaltaehkäisy ja tiedonkeruu-operaatiota Kuri1, joka kohdistui romaniväestöön. Poliisihallitus katsoi jo aiemmin operaation rikoksenehkäisytavoitteen hyväksyttäväksi, mutta menetelmien antavan aihetta tutkia tarkemmin syrjinnän ja etnisen profiloinnin kiellon toteutumista. Selvitys antoi moitteita mm. operaation nimestä ja kiinnitti huomiota etnisen profiloinnin kiellon huomioimiseen kaikessa toiminnassa. Laillisuusselvitys painottaa, että syrjivää ohjetta ei saa noudattaa poliisitoiminnassa.

Helsingin Poliisilaitos on järjestänyt aiemmin tiedotustilaisuuden asiasta eri romanitoimijoille ja yhdistyksille. Poliisiammattikorkeakoulu on lisännyt poliisien koulutusta etnisen profiloinnin kiellosta ja julkaissut oppaan yhteistyön kysymyksistä.  

Suomen Romanipoliittinen ohjelma 2023-2030 painottaa romanien yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista puuttumalla syrjintään, etniseen profilointiin ja romanivastaisuuteen. Romanit ovat Suomen perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa suojeltu vähemmistöryhmä.
 

Lue Poliisihallituksen tiedote täältä

Suomen Romanipoliittinen ohjelma 2023-2030