Hyppää sisältöön

ECRI on julkaissut Suomea koskevan raporttinsa

25.11.2019 8.48
Tiedote

Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio kiinnitti huomiota Suomen romaneihin kohdistuviin epäkohtiin, mutta myös edistystä on tapahtunut

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on julkaissut 10.9.2019 Suomea koskevan viidennen raporttinsa. Raportissa käydään läpi myös romaneihin kohdistuvia viharikoksia ja heihin kohdistuvaa syrjintää.

ECRIn raportissa todetaan, että etenkin romaninaiset joutuvat hyvin erottuvan, perinteisen asunsa vuoksi usein epäasiallisen kielenkäytön kohteeksi sosiaalipalveluissa, ja sosiaalipalveluja käyttävät romanit ovat raportoineet romanivastaisuudesta sekä häirinnästä. Osa romanilapsista ei suorita oppivelvollisuutta, ja romanien työttömyysaste on myös korkea. Vähäinen koulutus yhdistettynä romaneihin kohdistuviin ennakkoluuloihin ovat omiaan lisäämään työttömyyttä.

ECRI antaa kuitenkin kiitosta kansallisesta romanipoliittisesta ohjelmasta, ja siitä, että ohjelmassa kiinnitetään huomiota sekä romanityttöjen ja –naisten etujen ajamiseen, että moniperusteiseen syrjintään. Uudessa romanipoliittisessa ohjelmassa on myös seurantaa helpottavia tunnuslukuja, mitä neuvosto pitää hyvänä edistysaskeleena.

Alla linkki raportin suomenkieliseen versioon.

https://rm.coe.int/fifth-report-on-finland-finnish-translation-/1680972fa8

Alla linkki ECRIn sivuille.

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/

Ajankohtaista