RAPORTTI: Suomalaisten romanien ja romaniasioissa toimivien vaikuttamismahdollisuudet alueelliseen ja eurooppalaiseen romanipolitiikkaan

27.7.2021 9.58
Tiedote

Tässä ulkoministeriön tilaustutkimuksessa selvitetään suomalaisten romanien ja romaniasioissa toimivien vaikuttamismahdollisuuksia eurooppalaiseen romanipolitiikkaan sekä tarkastellaan mahdollisuuksia Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyölle romanien oikeuksien edistämiseksi. Raporttiin on koottu suosituksia Suomen toimien ja romanien toimijuuden vahvistamiseksi eurooppalaisessa romanipolitiikassa.

Selvitys on tehty ajalla 22.2.-7.7.2021. Selvityksen ovat laatineet VTT Marko Stenroos, MA Kati Jääskeläinen sekä KM, YTM Miriam Attias. Selvitystä varten on haastateltu yhteensä 34 viranomaista ja romanitoimijaa Suomesta, Pohjoismaista ja Baltian maista sekä eurooppalaisten instituutioiden ja romanijärjestöjen edustajaa. Lisäksi tiedonkeruun vaiheessa on järjestetty kaksi dialogitilaisuutta suomalaisille sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden viranomaisille ja romanitoimijoille. Viimeistelyvaiheessa järjestettiin kolmas dialogi, jonka tarkoituksena oli antaa prosessissa mukana olleille mahdollisuus saada tietää, kuinka heidän sanomansa on hyödynnetty ja vaikuttaa vielä lähes valmiiseen lopputulokseen. Selvitys on ulkoministeriön tilaustutkimus, eivätkä siihen sisältyvät näkemykset ja suositukset välttämättä vastaa ulkoministeriön näkemyksiä. 

Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että romaniväestön osallistuminen kansallisiin romanipoliittisiin ohjelmiin sekä eurooppalaiseen romanipolitiikkaan on määrältään ja laajuudeltaan suhteellisen rajattua. Romanipolitiikan toimivuuden kannalta on oleellista, että romaniväestö, romanijärjestöt ja poliittisesti aktiiviset romanit osallistuu heitä koskevaan poliittiseen keskusteluun sekä päätöksentekoon. On myös oleellista, että romanipolitiikan kentän toimijoilla on laajemman romaniväestön tuki, joka rakennetaan tiiviimpien yhteyksien ja yhteistyön avulla. Jotta romaniväestön osallistaminen avoimemmin olisi mahdollista, se edellyttää prosessien läpinäkyvyyttä, sekä sitä, että romanit ovat itse mukana suunnittelemassa romanipolitiikan asia-sisältöjä ja toimeenpanoa. Lisäksi romanien tulisi osallistua romanipoliittisten toimenpiteiden ja niiden vaikutusten seurantaan ja arviointiin. 

Selvityksen koko raportti luettavissa tästä linkistä.

Ajankohtaista