Osana ROMPO3:n valmistelua järjestetään neljä eriteemaista työryhmää – ILMOITTAUDU MUKAAN

Julkaisuajankohta 11.10.2021 10.33
Tiedote
Kuvassa sosiaali- ja terveysministeriön, romaniasiain neuvottelukunnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen logot

Romanipoliittisten ohjelmien tarkoitus Romanipoliittisten ohjelmien on tarkoitus tukea romanien yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta sekä kielellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten oikeuksien myönteistä kehitystä.

ROMPO3 sisältää linjaukset Suomen tuleville romanipoliittisille toimille. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä romaniväestön ja viranomaisten sekä romanityön parissa toimivien henkilöiden kanssa. 

Ohjelman toimenpiteet keskittyvät koulutukseen, työllisyyteen, asumiseen sekä sosiaaliseen- ja terveydelliseen hyvinvointiin. Kaikkia ohjelman toimenpiteitä yhdistäviä pariaatteina ovat romanien yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen.

Osana ROMPO3:n valmistelua järjestetään neljä eriteemaista työryhmää
Työryhmien avulla halutaan kuulla romaniväestön, viranomaisten ja romanityön parissa toimivien henkilöiden näkemyksiä ohjelmaan nostettavista aiheista. 

Työryhmät ovat maksuttomia ja kaikki kohderyhmään kuuluvat voivat osallistua niihin.

Työryhmien aiheet ja ajankohdat ovat:

Lisää tietoa ROMPO2 seurannasta ja ROMPO3 valmistelusta
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/romanipoliittisen-ohjelman-arviointi-ja-kehittaminen-rompo-2-3- 
 

Ajankohtaista