Opas journalisteille: Kuinka kertoa siirtolaistaustaisista romaneista?

12.3.2021 8.46
Tiedote

Opas koostuu yhdeksästä näkökulmasta, joihin sisällytettyjen linkkien kautta pääset tutustumaan esimerkkiartikkeleihin sekä taustatietoa tarjoavaan materiaaliin. Oppaan liitteenä on linkkilista lähdemateriaalin äärelle sekä yhden kokemusasiantuntijan kertomus yhteistyöstä journalistien kanssa Suomessa.

Itä-Euroopasta pääosin toimeentulon perässä muihin EU-valtioihin saapuvat siirtolaistaustaiset romanit ovat olleet osa suomalaista yhteiskuntaa yli 10 vuoden ajan. Samaan aikaan heistä on myös kerrottu suomalaisessa mediassa. Journalismi, jossa heidän elämäänsä on käsitelty, on painottunut varsinkin alkuvaiheessa suomalaisten näkökulmasta tulkittuihin uhkan, laillisuuden ja uhriuden näkökulmiin. Siirtolaisromanien todellisuutta on tarkasteltu erityisen paljon myös viranomaispuheen kautta. Vähitellen journalismi on kuitenkin saanut lisää sävyjä: syvällisempää henkilökuvausta ja näkökulmia romanikulttuureihin, mutta myös aineistoja, jotka taustoittavat moniperusteista syrjintää sekä absoluuttista köyhyyttä. Romaniaiheisiin erikoistuneita toimittajia on Suomessa silti edelleen varsin vähän.

https://www.hdl.fi/ita-euroopan-romanit-opas-journalisteille/

Ajankohtaista Tiedote