OIKEUSMINISTERIÖ: Ensimmäinen kielipoliittinen ohjelma suojaa kotoperäisiä kieliämme

Julkaisuajankohta 17.6.2022 9.22
Tiedote

Kielipoliittinen ohjelma hyväksyttiin 16.6.2022 valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Ohjelma kuvaa valtioneuvoston tahtotilan vähemmistökielten tulevaisuudesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla kotoperäisiä kieliämme elvytetään ja niiden asemaa vahvistetaan kansalliskieltemme rinnalla.

- On hienoa, että olemme saaneet hyväksyttyä ensimmäisen kokonaisvaltaisen kielipoliittisen ohjelman kotoperäisille kielillemme: saamen kielille (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame), romanikielelle, viittomakielille (suomalainen sekä suomenruotsalainen viittomakieli) ja karjalan kielelle. Kielipoliittisesti ohjelma täydentää valtioneuvoston kansalliskielistrategiaa, joka hyväksyttiin viime joulukuussa. Samalla se viitoittaa kielipolitiikkaa yli hallituskausien, sillä kielellisten oikeuksien turvaaminen ei onnistu ilman pitkäjänteistä työtä. Kielipoliittisen ohjelman keskiössä ovat lapset ja nuoret, jotta kielten siirtyminen sukupolvelta toiselle kyetään turvaamaan myös tulevaisuudessa, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ajankohtaista