Neuvottelukuntien neuvottelupäivät Helsingissä 12.-13.09.2022

Julkaisuajankohta 8.8.2022 12.08
Tiedote

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät järjestetään 12.-13.9.2022 Helsingissä Kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11 – 13). Neuvottelupäivien järjestelyistä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Vuoden 2022 neuvottelupäivien teemoina ovat syksyn aikana valmistuva Suomen kolmas Romanipoliittinen ohjelma (Rompo3), alueilla tehtävä romanityö ja juhlistamme myös romanikielen ja -kulttuurin juhlavuotta.

Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät Helsingissä 12.-13.09.2022

Vuoden 2022 neuvottelupäivien teemana on syksyn aikana valmistuva Suomen kolmas Romanipoliittinen ohjelma (Rompo3), jota on valmisteltu läheisessä yhteistyössä romaniväestön, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa vuoden ajan. Uusi ohjelma astuu voimaan 2023 ja mukailee EU:n strategista puiteohjelmaa romanien yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja osallistumisesta vuoteen 2030 elinkaarimallin mukaisesti.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä saamme terveiset romanijärjestöiltä ja –toimijoilta sekä alueellisesta romanityöstä tulevaisuuden näkymin. Keskustelemme myös siitä, kuinka hallintouudistuksen yhteydessä tulisi huomioida romanipoliittisen ohjelman ja hyvinvointialueiden rajapinnat sekä kehittää yhteistyön muotoja siten, että romaniväestö tulisi huomioiduksi myös uusilla hyvinvointialueilla. Ensimmäisen päivän illalla on vielä vastaanotto Empire-salissa yhteistyössä Helsingin kaupungin Osallisuus ja neuvonta –yksikön kanssa.

Toisena seminaaripäivänä saamme katsauksen käynnissä oleviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Tämän lisäksi juhlistamme vielä romanikielen ja –kulttuurin juhlavuotta romanikielen elvytysohjelman sisällön esittelyin, kommenttipuheenvuoroin ja kakkukahvein.  

Romanikielen ja –kulttuurin yliopisto-opetus Helsingin yliopistossa täytti virallisesti 10 vuotta 1.8.2022. Romanikielen lautakunta täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Lautakunta aloitti toimintansa 1.6.1997 Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus). Romaniasiain neuvottelukunta on ollut koko ajan romanikielen ja -kulttuurin toimintojen keskeinen ja tärkeä kumppani.

Ilmoittauduthan täältä 31.8. mennessä, ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä neuvottelupäivien ajankohtaa. Osallistujia mahtuu 80 mukaan. Tilaisuus on maksuton.

Sydämellisesti tervetuloa! Sasto aven!

 

Henry Lindgren, suunnittelija, varapuheenjohtaja (RONK), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 

Janette Grönfors, erityisasiantuntija, pääsihteeri, Sosiaali- ja terveysministeriö         

Ajankohtaista