Maakunnallisten romaniasiain toimenpideohjelmien (MAARO-ohjelmien) alueellinen toteutuminen vuosina 2019-2020

27.11.2020 13.56
Tiedote
Kuva MAARO-oppaasta.

Kysely lähetettiin 320 kuntaan ja kaupunkiin Suomessa ja Ahvenanmaalla. Kyselyyn vastasi 57 kuntaa, eli kyselyn vastausprosentti oli 18 %.

Vastanneista kunnista 4 % oli tehnyt MAARO-ohjelman. 79 % kyselyyn osallistuneista kunnista oli vastannut, ettei heidän kunnassaan ole MAARO-ohjelmaa. 17 % vastanneista kunnista oli todennut, ettei heidän kunnassaan asu romaniväestöä.

Tutustu tarkemmin MAARO-kyselystä tehtyyn yhteenvetoon (PDF-tiedosto). 

Ajankohtaista