Kevään 2022 toimintakertomus

Julkaisuajankohta 27.7.2022 12.45
Tiedote

Romaniasiain neuvottelukunnan kevätkauden työt käynnistyivät tammikuun toisella viikolla koronan edelleen määrittäessä ensimmäisten kuukausien ajan fyysisten kanssakäymisten määrän ja työtavat. Kevään työt pitivät pääsihteerin kiireisenä ja paljon saatiin aikaiseksi. Uuden Romanipoliittisen ohjelman valmistaminen on edennyt hyvin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Yhteistyötä tehtiin lukuisten tahojen kanssa ja olimme mukana myös useissa eri asiantuntija- ja ohjausryhmissä. Ukrainan romanien tilanne sodan keskellä huolestutti Suomen romaniväestöä ja siitä keskusteltiin ja aiheesta informoitiin romaniverkostoa ja toimijoita säännöllisesti kevään aikana.

Kevään 2022 alussa saatiin valmiiksi Rompo2 seurantaraportti. Kevätkaudella pidettiin kymmeniä Rompo3 valmistamiseen liittyviä kokouksia eri kokoonpanoilla sekä työ- ja asiantuntijaryhmiä eri toimialueilta. Ohjelma valmistuu aikataulun mukaisesti syksyn aikana.

Kansainvälistä romanipäivää 8.4. vietettiin perinteiden mukaisesti liputuksen kera. Ulkoministeriö oli valaistu kansainvälisen romanilipun väreillä.

Romanilasten hyvinvointia ja oikeuksia koskevan selvityksen tekeminen alkoi keväällä Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimesta. Selvitys valmistuu syksyn 2022 aikana.

Keväällä käynnistyi myös oikeusministeriön toimeksiantona Owal Group Oy:n toteuttama vihapuhetta ja häirintää koskeva seurantaselvitys. 

Ronkin sekä työvaliokunnan kokouksia, kumpiakin, pidettiin kolme kevään aikana. Neuvottelukunta piti kevään viimeisen kokouksensa hybridinä Valtioneuvoston linnassa. Kokouksiin osallistui jäsenistön lisäksi myös nuorempia romanitoimijoita.

Liepon (aronkien sihteerit/AVIen suunnittelijat ja pääsihteeri) kokouksia pidettiin 7 kevään aikana, näiden lisäksi pidettiin useita sekä sähköisiä että puhelinpalavereja eri kokoonpanoilla. Valmisteilla oleva Romanipoliittinen ohjelma lisäsi kokoustamisen tarvetta.

Juuri ennen kesälomille lähtöä valittiin Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) ja RONKin yhteinen korkeakouluharjoittelija, joka aloittaa kolmen kuukauden harjoittelunsa syyskuussa 2022.

 

Ajankohtaista