Haemme harjoittelijaa (RONK ja VANE)

Julkaisuajankohta 19.4.2022 11.48
Tiedote

Haemme harjoittelijaa Romaniasiain neuvottelukuntaan (RONK) ja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaan (VANE). Tehtäväalueena on yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, viestintä, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet, romanipolitiikka, vammaispolitiikka.

RONK kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnän vastaista työtä ja yhdenvertaisuutta. RONK myös tukee alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa sekä osallistuu pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi.

RONKissa harjoittelija osallistuu ROMPO3 valmistamiseen, toiminnan ja tilaisuuksien suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin. Hän avustaa myös neuvottelukunnan lausuntoihin ja muihin tietopyyntöihin vastaamisessa sekä muussa neuvottelukunnan päivittäisessä työssä kuten viestinnässä.

VANE koordinoi YK:n vammaissopimuksen kansallista toimeenpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

VANEssa harjoittelija osallistuu YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman täytäntöönpanoon, materiaalin tuottamiseen, seminaarien ja kokouksien järjestelyihin sekä neuvottelukunnan viestintään liittyviin tehtäviin. Harjoittelija on mukana myös hyvinvointialueiden vammaisneuvostojen käynnistämistä tukevissa tehtävissä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Hakijalta odotamme
Harjoittelijalta edellytetään kiinnostusta yhdenvertaisuuskysymyksiin, vähemmistöpolitiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Tärkeänä edellytyksenä on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys. Toivomme harjoittelijalta organisointikykyä ja hyviä kommunikointitaitoja sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijan tulee olla yliopisto-opiskelija. Soveltuvat alat ovat valtiotiede, yhteiskuntatiede, oikeustiede tai muu sopiva ala.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika 36 t 15 min/vko
Tehtävä alkaa:   1.9.2022
Määräaikainen, päättyy:   30.11.2022
Harjoittelu

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään:   15.5.2022 23:59

Ajankohtaista