European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network on julkaissut seurantaraportin Ukrainan romanipakolaisista

Julkaisuajankohta 27.2.2024 14.47
Tiedote

European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network on julkaissut seurantaraportin Ukrainan romanipakolaisista kuuden maan osalta. Raportin on laatinut Dejan Markovic, Euroopan romanien ruohonjuuritason järjestöjen verkoston (ERGO) Ukraina-koordinaattori. Aineisto on kerätty laajasti ERGO-verkoston kansallisten jäsenten kanssa vuonna 2023.

Tärkeimmät havainnot

Romanipakolaiskriisi puhkesi kahdessa erillisessä vaiheessa: alkuvaiheessa, jolloin romanipakolaiset tulivat Itä- ja Keski-Euroopan maihin ja sitä seuraavaan ajanjaksoon, jolloin jotkut väliaikaiset toimenpiteet korvattiin uusilla, pitkittynyttä pakolaisasemaa koskevilla toimenpiteillä.

Näiden ajanjaksojen samankaltaisten ja erillisten piirteiden tarkastelu, toteutetut konkreettiset toimenpiteet yksittäisten maiden kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä tilanteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja muihin haasteisiin vastaamisen kannalta.

Ukrainasta tulevat romanipakolaiset kohtaavat monitahoisia haasteita Puolassa, Unkarissa, Tšekkoslovakiassa, Romaniassa, Moldaviassa ja Slovakiassa. Ongelmat ovat kulttuurihistoriallisia, syrjintä läpäisee useita osa-alueita kuten asumisen, työllisyyden ja tukipalveluihin pääsyn.

Edellä mainitut haasteet ilmenevät eri tavoin eri maissa. Yhteistä selvityksessä olevilla mailla on romanivastaisuus, historiallinen rodullinen syrjäytyminen ja haasteet, jotka vaativat jatkuvia kohdennettuja toimia.

Linkki englanninkieliseen raporttiin https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2024/02/FINAL-REPORT-ERGO-Network-Ukraine.pdf

Monitoring Report, ERGO
Kuva Monitoring Report ERGO