Euroopan neuvoston suositus: Romanien ja matkailijoiden historia olisi otettava huomioon opetussuunnitelmissa

23.9.2020 11.57
Tiedote
Kuvassa on etualalla koululainen, joka pitää kirjaa sylissään. Taustalla näkyy opiskelemassa olevia oppilaita.

Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi suosituksen, jossa ensimmäistä kertaa kehotetaan sen 47 jäsenvaltiota sisällyttämään romanien ja/tai matkailijoiden historia koulujen opetussuunnitelmiin ja opetusmateriaaleihin.

Suositus romanien ja/tai matkailijoiden historian sisällyttämiseksi koulujen opetussuunnitelmiin parantaisi ymmärrystä siitä, että romanit ja/tai matkailijat ovat erottamaton osa sekä kansallisia että eurooppalaisia yhteiskuntia. 

Suosituksessa korostetaan, että on tärkeää opettaa romaneihin kohdistuneesta holokaustista, kuten natsihallinto ja sen liittolaiset ovat tehneet sekä muista romaneihin ja matkailijoihin kohdistuvista teoista kaikkialla Euroopassa. Suositus kehottaa hallituksia sisällyttämään romanien kansanmurhan muistamiseen liittyvät toimet viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen Euroopan romanien kansanmurhan muistopäivän (2. elokuuta) yhteydessä tai asianomaisen maan historialliseen tilanteeseen paremmin mukautettuna päivämääränä, esimerkiksi romanien vangitsemiseen tai karkottamiseen keskitysleireille liittyvinä paikallisina vuosipäivinä.

Tällaisia erittäin kielteisiä historiallisia ajanjaksoja olisi kuitenkin täydennettävä opettamalla historiallisia jaksoja silloin, kun romanit ja/tai matkailijat eivät olleet uhreja. Opetuksessa olisi esimerkiksi viitattava myönteisiin tarinoihin romanien ja/tai matkailijoiden historiasta, kuten heidän panokseensa paikalliseen, kansalliseen ja eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, sekä romanien, sintin ja jenishin aktiiviseen rooliin natsien ja fasismin vastaisissa vastarintaliikkeissä.

Ajankohtaista