EU:n perusoikeusviraston tiedote: Koronapandemia iski erityisen voimakkaasti romaneihin kaikkialla Euroopassa

30.9.2020 13.18
Tiedote
Kaksi lasta kantamassa maitotonkkaa hiekkatiellä
Emmanuelle Guillou © adobestock.com, 2020

EU:n perusoikeusviraston (FRA) uuden tiedotteen mukaan monet romanit ja matkailijat menettivät tulonsa, ylikuormitus ja sanitaation puute lisäsivät terveysriskejä ja etäopiskelu oli vaikeaa ilman internetyhteyttä. Myös syrjintä ja romanien vastainen vihapuhe ovat lisääntyneet erityisesti verkossa. FRA kehottaa päättäjiä vastaamaan kiireellisesti näihin välittömiin haasteisiin ja ottamaan käyttöön kestäviä rakenteita syvään juurtuneiden ennakkoluulojen ja syrjinnän torjumiseksi.

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tiedote "Koronan vaikutukset romaneihin ja matkustavaisiin" keräsi tietoa romanien ja matkailijoiden tilanteesta viidessätoista Euroopan unionin jäsenmaassa ajalla 1.3.-30.6.2020. Tiedote kuvasi seuraavia haasteita: 

  • Eristäminen – romanien ja matkailijoiden yhteisöjä suljettiin tiukemmin varotoimenpiteinä jo ennen vahvistettua tartuntaa.
  • Asunnot – monet asuvat ylikuormitetuissa kotitalouksissa, joissa ei ole käytettävissä juoksevaa vettä. Tämä vaikeuttaa fyysistä etäisyyden pitämistä ja käsien pesua sekä lisää romanien ja matkailijoiden riskiä sairastua tautiin.
  • Työllisyys –  eristäminen vaikeutti katukauppiaiden ja epävarmoissa työsuhteissa olevien työttömien asemaa. Koska monet romanit ja matkailijat eivät olleet osa virallista taloutta ennen pandemiaa, he eivät voi saada tukea eivätkä hakea sosiaalietuuksia.
  • Köyhyys – työpaikkojen menetys lisäsi köyhyyttä ja aliravitsemuksen riskiä, joka oli jo korkea ennen pandemiaa.
  • Terveydenhuolto – joissakin maissa vain puolella romaneista ja matkailijoista on sairausvakuutus. Lisäksi monet joutuvat syrjinnän kohteeksi terveydenhuollossa.
  • Koulutus – jo ennen pandemiaa useimmat romani- ja matkailijalapset olivat keskeyttäneet koulunkäynnin. Monilla ei ole internetyhteyttä eikä tietokoneita, joten he eivät voi osallistua verkko-opiskeluun, kun koulut sulkeutuvat.
  • Vihapuhe – vihapuhe sekä romanien ja matkailijoiden syrjintä lisääntyivät pandemian aikana, kun heitä syytettiin viruksen leviämisestä. 

FRA kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön Euroopan unionin neuvoston vuodesta 2013 lähtien suosittelemat osallistamista tukevat toimenpiteet. FRA korostaa erityisesti seuraavaa:

1. Romaneilla ja matkailijoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikkiin köyhyyden vähentämiseen, työpaikkojen luomiseen ja muihin sosiaalista osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

2. Terveydenhuollon ja opetustoimen henkilöstö, jotka tarjoavat peruspalveluja romaniyhteisöissä pandemian aikana, tarvitsevat riittävästi resursseja ja tukea avun tarpeessa olevien auttamiseksi, etenkin kun tartuntojen määrä kasvaa jälleen koko EU:ssa.

3. Jäsenvaltioiden on torjuttava romanivastaisuutta ja ennakkoluuloja romaneja ja matkailijoita kohtaan. Heidän yhteisönsä esitetään usein vaarana koko väestölle, vaikka itse asiassa he ovat enemmän vaarassa elinolosuhteidensa vuoksi.

EU julkaisee pian uuden EU:n romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskevan strategisen kehyksensä. Sen tavoitteena on vastata romanien ja matkailijoiden kohtaamiin haasteisiin EU:ssa ja luoda keinoja syrjinnän torjumiseksi.

Ajankohtaista