8.9.2021 TYÖPAJA ROMANIEN ELÄVÄSTÄ, AINEETTOMASTA KULTTUURIPERINNÖSTÄ

7.9.2021 15.21
Tiedote
Kuvassa romaninainen kirjoo kullanväristä kangasta.
Kuva: Museovirasto

Romaniasiain neuvottelukunta, Suomen Romaniyhdistys ja Museovirasto järjestävät etätyöpajan keskiviikkona 8.9.2021. Työpajaan on kutsuttu romanijärjestöjä ja toimijoita. Työpajassa keskustellaan romanien elävästä, aineettomasta kulttuuriperinnöstä.

Työpajan taustalla on Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, johon Suomi liittyi vuonna 2013. Tänä vuonna Suomi raportoi Unescolle ensimmäistä kertaa siitä, miten elävää perintöä Suomessa suojellaan ja vaalitaan, millaisia hyviä esimerkkejä meillä on muulle maailmalle kerrottavaksi, mutta myös minkälaisia haasteita olemme kohdanneet. Tärkeää on, että romanien kulttuuriperintö ja sen puolesta tehty työ tehdään näkyväksi Suomen raportissa.

Unescon sopimuksessa aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä välineitä, esineitä ja kulttuurisia tiloja – jotka yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa yksityishenkilöt tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään. Se voi olla esimerkiksi tapakulttuuria, suullista perinnettä, esittävää taidetta, käsityöperinteitä, ruokaperinteitä tai luontoon liittyvää tietotaitoa. Raportoinnin kohteena ovat kaikki nämä alat.

Lisätietoa: www.aineetonkulttuuriperinto.fi
 

Ajankohtaista